مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مطهر رادي, جلال الدین افضل, "در باب زيبايي شناسي", فصلنامه نقد كتاب هنر, Vol 1, 1393, PP.273-295
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی