طرحهای پژوهشی

1. خوشنام شجاعی محسن پارسا , "ساخت نمونه اوليه دستگاه تشخيص حضور فلز در محصولات صنايع مواد غذايي", تاریخ تصویب طرح :1401/04/26, تاریخ خاتمه :1401/10/18
2. خوشنام شجاعی محسن پارسا , "طراحي و ساخت سخت¬افزار و اپليکيشن تحت اندرويد مناسب جهت داده¬برداري و پايش سيگنال¬هاي دريافتي از سنسور اندازه¬گيري ميدان مغناطيسي", تاریخ تصویب طرح :1400/09/23, تاریخ خاتمه :1400/11/03