مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. Khosro Khandan, Mohsen Parsa, "کنترل توزيع شده ي مهار در يک کلاس از سيستم هاي چندعاملي با نويز براوني", International Journal of Dynamics and Control, Vol 7, 2019, PP.1035–1045
    Status: Unavailable PDF
2. صادق رضایی, محسن پارسا, "کنترل تطبيقي عصبي پانکراس مصنوعي براي بيماران ديابت نوع يک با در نظر گرفتن محدوديت در نرخ انسولين تزريقي", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 14-56, 1402, PP.1-12
    Status: Available PDF
3. حامد طبیبی, محسن پارسا, "کنترل مد لغزشي توربين گازي مبتني بر رويت‌گر تطبيقي غيرخطي", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 13-49, 1401, PP.19-30
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهدی غلامپور, محسن پارسا, , "کنترل مد لغزشي زمان محدود اجماع سيستم هاي چندعاملي انتگرالي غيرخطي مرتبه دو", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. علی ریاحی, محسن پارسا, , "کنترل سيستمهاي چندعاملي با روش مدل پيشبين براي کارهاي ميداني کشاورزي", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF