دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 زبانشناسي، آواشناسي، تدريس مهارتها، آزمون سازي، زبان شناسي مقابله اي، تحليل خطاها، تهيه مطالب درسي، رايانه پيشرفته کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه - چهارشن ملاقات حضوري 8:00 الي 16:00 لطفا پيش از ملاقات هماهنگي فرماييد