کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
تحليل سازه هاي خرپا و قاب در Etabs 1398/02/09 اصفهان خ شريعتي پلاک 12 1 مرکز آموزش هاي تخصصي و کاريردي دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تحليل سازه هاي خرپايي و قاب ها در Etabs 1398/09/26 دانشکده مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقدمات مدل‌سازي و اعتبارسنجي در آباکوس 1399/09/27 دانشکده مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد