دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Advanced engineering mathematics M.Sc.
2 Linear algebra B.Sc.
3 Calculus I and II B.Sc.
4 Engineering mathematics B.Sc.
5 Differential equations B.Sc.
6 Numerical calculations B.Sc.
7 Advanced numerical calculations M.Sc.

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 رياضي عمومي 1 و 2 سيلورمن 1 تا 3

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
چهار شنبه محاسبات عددي پيشرفته 5-16 -
سه شنبه رياضيات مهندسي پيشرفته 8-16 -
دو شنبه رياضي مهندسي 8-16 -
يك شنبه ملاقات حضوري 8-16 -