سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری رياضي كاربردي دانشگاه يزد ايران 1388
کارشناسی ارشد رياضي كاربردي-آناليز عددي دانشگاه يزد ايران 1385
کارشناسی رياضي كاربردي دانشگاه اصفهان ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه رياضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 روشهاي عددي
2 معادلات ديفرانسيل جزئي
3 معادلات ديفرانسيل عادي