مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فریبا شمسی, محبوبه خراسانی, شهرزاد نيازي, "تحليل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پويانمايي کيانوش دالوند بر اساس الگوي اقتباس ريچارد کريوولن", پژوهش نامۀ ادب حماسي, Vol 17-1-, 1400, PP.191-223
    Status: Unavailable PDF
2. الهام فتاحی, محبوبه خراسانی, شهرزاد نيازي, "فئوداليسم در کليدر از منظر نقد مضموني", پژوهشهاي نقد ادبي و سبک شناسي, Vol 11-4, 1399, PP.149-170
    Status: Unavailable PDF
3. فريبا شمسي, محبوبه خراساني, شهرزاد نيازي, "عناصر داستاني موجود در قصه هاي عاميانه و قابليت آن براي پويا نمايي با تاكيد بر قصه هاي مشدي گلين خانم", مطالعات داستاني, Vol 5-3, 1399, PP.145-161
    Status: Unavailable PDF
4. اعظم اكبري ركن آبادي, محبوبه خراساني, شهرزاد نیازی, "مقايسه تطبيقي هنجارگريزي و شگردهاي کاربرد آن در شعر فرخي يزدي، عارف قزويني و ميرزادۀ عشقي", جستارنامه ادبيات تطبيقي, Vol 4-14, 1399, PP.95-120
    Status: Unavailable PDF
5. آرزو احمد بیگی, قربانعلی ابراهیمی, شهرزاد نيازي, "تحليل کهن الگوي زن گيتي در اشعار ناصرخسرو قبادياني", فصلنامه زبان و ادب فارسي, Vol 12-44, 1399, PP.1-35
    Status: Unavailable PDF
6. صفي الله طاهري, شهرزاد نيازي, محبوبه خراساني, "تحليل ‌موضوع و کارکرد ‌اشعار پراکنده ‌در ‌داستان‌هاي ‌عاميانۀ ‌فارسي؛ مطالعۀ موردي: داستان ‌بوستان‌خيال", دو ماهنامه فرهنگ و ادبيات عامه, Vol 8-35, 1399, PP.221-250
    Status: Unavailable PDF
7. فرییا شریفی, مریم بلوری, شهرزاد نيازي, "نقش تمثيل در بيان فلسفة برخي عبادات و مستحبات در معارف بهاء ولد", تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي, Vol 45, 1399, PP.53-74
    Status: Unavailable PDF
8. فریبا شریفی, مریم بلوری, شهرزاد نيازي, "جايگاه صور خيال در آموزه هاي معارف بها ولد", پژوهشنامه ادبيات تعليمي, Vol 12-46, 1399, PP.52-80
    Status: Unavailable PDF
9. فاطمه پهلوان شمسي, شهرزاد نيازي, مريم بلوري, "انديشه هاي عرفاني گهلوي در شرح محبت نامه جامي", عرفان اسلامي, Vol 16-63, 1399, PP.193-214
    Status: Unavailable PDF
10. شهرزاد نيازي, "خراب آباد مدرنيسم و جهان انتقادي رمان؛ بررسي تطبيقي رمان هاي «نوزده هشتاد و چهار» و «بهشت خاکستري»", فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي, Vol 14-53, 1399, PP.33-59
    Status: Unavailable PDF
11. محمد حسن سورانی حیدری, شهرزاد نيازي, مرتضی رشيدي, "تحليل مقايسه اي شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعه موردي صفارزاده، راکعي، کاشاني و وحيدي", فنون ادبي, Vol 11-3-, 1398, PP.145-160
    Status: Unavailable PDF
12. عباس ایزدی سعدی, شهرزاد نیازی, عطامحمد رادمنش, "بررسي سيره دادرسي قاضيان در قرن هفتم", فصلنامه کاوشنامه, Vol 20-43, 1398, PP.217-244
    Status: Unavailable PDF
13. فاطمه پهلوان شمسی, شهرزاد نیازی, مریم بلوری, "بررسي تطبيقي انديشه هاي عرفاني عبدالرحمن جامي و محمد بن غلام گلوي", عرفانيات در ادب فارسي, Vol 38, 1398, PP.101-123
    Status: Unavailable PDF
14. فاطمه پهلوان شمسی, شهرزاد نیازی, مریم بلوری, "تحليلي بر رويکرد سبکي نسخه خطي شرح محبت نامه جامي", پژوهشنامه نسخه شناسي متون نظم و نثر فارسي, Vol 3-7, 1397, PP.125-148
    Status: Unavailable PDF
15. عباس ایزدی سعدی, شهرزاد نیازی, عطا محمد رادمنش, "ادب دادوري در حکايتهاي منظوم و منثور ادبيات فارسي", فصلنامه پژوهشنامه ادبيات تعليمي, Vol 10-40, 1397, PP.127-162
    Status: Unavailable PDF
16. محمد حسن سورانی, شهرزاد نيازي, مرتضی رشیدی, "تحليل و بررسي گونه‌هاي تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تاکيد بر کتاب بيعت با بيداري", فصلنامه زيبايي شناسي ادبي, Vol 16-35, 1397, PP.41-61
    Status: Unavailable PDF
17. شهرزاد نیازی, نور علی زیلایی, "تحليل و مقايسه ويژگيهاي مکتب رمانتيسم در اشعار سهراب سپهري، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد", فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات غنايي, Vol 5-15, 1394, PP.97-120
    Status: Available PDF
18. حسین آقاحسینی, شهرزاد نیازی, "تحليل و مقايسه عناصر موسيقايي در غزليات سعدي و رهي معيري", فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات غنايي (در دري), Vol 5-17, 1394, PP.7-24
    Status: Available PDF
19. شهرزاد نيازي, سپیده خلیلیان, "تحليل بلاغي غزليات کمال اسماعيل از منظر تشبيه", فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات غنايي, Vol 3-9, 1392, PP.83-91
    Status: Unavailable PDF
20. "يادي از دكتر محمدجواد شريعت", حافظ, Vol 99, 1391, PP.31-32
    Status: Unavailable PDF
21. "به ياد استاد شريعت", جهان كتاب, Vol 283-2, 1391, PP.43-44
    Status: Unavailable PDF
22. علي اصغر ميرباقري فرد, "بررسي و تحليل زبان عرفاني در آثار عين القضات همداني", پژوهشهاي فلسفي-كلامي, Vol 45-46, 1389, PP.267- 286
    Status: Unavailable PDF
23. "يادنامه دكتر حميد فرزام", پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان, Vol 5, 1389, PP.121-122
    Status: Unavailable PDF
24. "يادنامه دكتر خسرو فرشيدورد ", پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان, Vol 5, 1389, PP.117-120
    Status: Unavailable PDF
25. علي اصغر باباصفري, "تحليل ساختاري داستان نل و دمن فيضي دكني", فصلنامه تخصصي نقد ادبي, Vol 14, 1389, PP.180- 210
    Status: Unavailable PDF
26. جمشيد مظاهري, محسن محمدي فشاركي, "بررسي و نقد مصدرهاي جعلي در لغت نامه دهخدا", آيينه ميراث, Vol -, -, PP.-
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. شهرزاد نیازی, زهره جعفری, , "مدح اهل بيت (ع) در اشعار پير جمال اردستاني", نقش شهرستان اردستان در تاريخ فرهنگ و ادب ايران, دانشگاه پيام نور اردستان, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. شهرزاد نيازي , محبوبه عبدی, , "تحليل و بررسي ضرب‌المثل‌ها و كنايه‌هاي عاميانه شهرضا", دومين همايش ملي نگاهي نو به زبان و ادب عامه , دانشگاه خليج فارس بوشهر, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. شهرزاد نيازي, عالیه ایراندوست, , "بررسي اشعار عاميانۀ انارک (نارُسينه)", همايش بين المللي مطالعات زبان، ادبيات و فرهنگ, تفليس گرجستان, 1397
    Status: Unavailable PDF
4. شهرزاد نيازي, سیمین ابراهیمی, , "بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه علويجه و دهق", سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ايران , دانشگاه شيراز, 1397
    Status: Unavailable PDF
5. شهرزاد نيازي, محمد ابراهیم ایرج پور اصفهانی, , "بررسي و تحليل سايه حق از ديدگاه ابن عربي", کنگره بين المللي زبان و ادبيات, دانشگاه بين المللي امام رضا, 1395
    Status: Available PDF
6. شهرزاد نيازي, , "شناخت نامه فيضي دکني و مثنوي نل و دمن او", يازدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي , دانشگاه گيلان, 1395
    Status: Available PDF
7. شهرزاد نيازي, لیلی مطیعی مهر, , "مضامين انقلابي در شعر فرخي يزدي", هشتمين همايش هفته پژوهش , دانشگاه پيام نور استان اصفهان, 1393
    Status: Available PDF
8. محمد ابراهیم ایرج پور, شهرزاد نيازي, , "بررسي روايتي ناروا ", همايش سراسري بزرگداشت شيخ ابوالقاسم گرکاني, تهران پژوهشکده هنر فرهنگ و معماري, 1393
    Status: Available PDF
9. , "مقايسه و تحليل صور خيال در غزليات سعدي و رهي معيري", زبان و ادبيات فارسي, بجنورد, 1392
    Status: Unavailable PDF
10. , "نماز و جايگاه آن در انديشه عرفاني مولانا", نماز تجلي عبوديت, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1392
    Status: Unavailable PDF
11. , "اراده الهي از ديدگاه مولانا", هفتمين همايش هفته پژوهش, دانشگاه پيام نور استان اصفهان, 1392
    Status: Unavailable PDF