مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. نگار شاهکرمی, مریم نظری, Maryam Milanifard, Raheleh Tavakolimoghadam, Alireza Bahmani, "The Assessment of Iron Deficiency Biomarkers in Both Anemic and Non-anemic Dialysis Patients:A Systematic Review and Meta-analysis", Eurasian Chemical Communications, Vol 4, 2022, PP.463-472
    Status: Unavailable PDF
2. حسینعلی دانش, مریم نظری, Afsaneh Ismaili, Fatemeh Nomiri, Vahid Barari, "کاربرد هوش مصنوعي و يادگيري عميق در نتايج پاتولوژي بيماران داراي سرطان پستان با بهره¬گيري از روش فروزن سکشن", Journal of Medicinal and Chemical Sciences, Vol 5, 2022, PP.162-170
    Status: Unavailable PDF
3. حسینعلی دانش, Maryam Nazari Maryam Nazari, Afsaneh Ismaili Afsaneh Ismaili, Fatemeh Nomiri Fatemeh Nomiri, Vahid Barari Vahid Barari, "بررسي پزشکي استفاده از راه دور همه گيري در کوويد 19 : يک مطالعه مروري کوتاه", Eurasian Chemical Communications, Vol 5, 2022, PP.162-170
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مریم نظری, منصوره احمدی فراز, , "کاربرد هوش مصنوعي و يادگيري عميق در نتايج پاتولوژي بيماران داراي سرطان پستان با بهره¬گيري از روش فروزن سکشن ", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Available PDF