دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 تکنولوژي جراحي ارتوپدي،تکنولوژي جراحي اعصاب، تکنولوژي جراحي گوارش، تجهيزات اتاق عمل، مقدمه اي بر تکنولوژي اتاق عمل، بيهوشي و مراقبت ها، بري و کهن، الکساندر ، تکنولوژي جراحي براي تکنولوژيست هاي جراحي

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات