دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 حقوق مدني دکتري
2 فلسفه حقوق دکتري
3 حقوق مدني کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 حقوق مدني3 اعمال حقوقي

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
پنج شنبه مدني پيشرفته 8 -
چهارشنبه فلسفه حقوق 8 -