مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. حکمت عادل نیا, احمدرضا شکرچی زاده, اکبر نبی الهی, حمید رستگاری, ناصر خانی, "Dynamic pricing for information goods using revenue management and recommender system", Journal of Revenue and Pricing Management, Vol 20, 2021, PP.1-11
    Status: Available PDF
2. ياسر مقصودي گنجه, ناصر خاني, اکبر عالم تبریز, "قابليت شبکه سازي و عملکرد تجاري سازي؛ نقش ساختار شبکه", مجله بازاريابي بي.تو.بي., Vol 28-1, 2021, PP.51-68
    Status: Available PDF
3. یاسر مقصودی گنجه, ناصر خاني, اکبر عالم تبریز, "The Relationship between Networking Capability and Commercialization Performance by Considering the Role", International Journal of Business Innovation and Research, Vol 22-1, 2020, PP.47-68
    Status: Available PDF
4. ابراهیم راستی برازجانی فقط, ناصر خاني, اکبر عالم تبریز, "A Paradigmatic Model for Shared Value Innovation in Supply Chain", International Journal of Innovation Science, Vol 12-1, 2020, PP.142-166
    Status: Available PDF
5. سمانه کریمی, ناصر خانی, علی نصر اصفهانی, "ارائه مدلي براي کندذهني سازماني", Journal of High Technology Management Research, Vol 31-2, 2020, PP.1-8
    Status: Available PDF
6. ياسر مقصودي گنجه, ناصر خاني, اكبر عالم تبريز, "Social media usage and commercialization performance: role of networking capability", Journal of Science and Technology Policy Management, Vol 10-5, 2019, PP.1174-1195
    Status: Available PDF
7. حکمت عادل نیا, احمدرضا شکرچی زاده, اکبر نبی الهی, ناصر خاني, حمید رستگاری, "The Innovation Roadmap and Value Creation for Information Goods Pricing as an Economic Commodity", Journal of Information Systems and Telecommunication, Vol 7-2, 2019, PP.154 - 164
    Status: Available PDF
8. سمانه كريمي قرطماني, احمدرضا شكرچي زاده, ناصر خاني, "A Data Envelopment Analysis Method for Evaluating Performance of Customer Relationship Management", Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol 11-4, 2018, PP.743-767
    Status: Available PDF
9. Nazanin Hashemi, Naser Khani, "Recognizing Factors Affecting Manpower Productivity Based on Kano Model", International Journal of Asian Business and Information Management, Vol 8-3, 2017, PP.1-13
    Status: Available PDF
10. "Trust and Security in E-banking Adoption in Romania", IBIMA Communications, Vol --, 2012, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
11. "The status of strategic information systems planning practices in Iran: An organizational perspective. ", Research Journal of Information Technology, Vol 4, 2012, PP.47-60
    Status: Available PDF
12. "An Empirical Investigation of Capability Factors Affecting Strategic Information System Planning Success. ", International Journal of Strategic Information Technology and Applications (IJSITA), Vol 3, 2012, PP.1-17
    Status: Unavailable PDF
13. "Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A resource-based View", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol 40, 2012, PP.334-340.
    Status: Available PDF
14. "Relationship between Marketing Network Processes (MNPs), Strategic Marketing Planning (SMP) and SMEs’ Performance.", International Journal on Social Science, Economics and Art, Vol 2, 2011, PP.31-36
    Status: Unavailable PDF
15. "IS/IT capability and Strategic Information System Planning (SISP) Success", International Management Review, Vol 7, 2011, PP.75-83
    Status: Unavailable PDF
16. ابراهیم خردمند, ناصر خاني, "ارائه الگوي قابليتهاي استراتژيک مالي در موفقيت پياده سازي بودجه ريزي عملياتي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي", فصلنامه مديريت کسب و کار, Vol 50, 1400, PP.224-238
    Status: Available PDF
17. مریم آبیلی, ناصر خاني, امیر گندمکار, مژگان بهرامی, "بررسي و مقايسه استراتژي هاي توسعه گردشگري مابين ايران و چين از ديدگاه گردشگران", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 12-1, 1400, PP.1-17
    Status: Available PDF
18. رضا شجاعی, ناصر خانی, آرش شاهین, نادر آل ابراهیم, "طراحي الگوي مشارکت در برون سپاري خدمات ( مورد مطالعه شرکت گاز استان اصفهان)", فصلنامه مديريت صنعتي, Vol 15-54, 1399, PP.70-85
    Status: Available PDF
19. سیروس کشاورز کشاورز, ناصر خاني, سمانه رئیسی نافچی, پروانه نوربخش, محمدرضا فتحی, "ارزيابي تاثير چابکي زنجيره تامين بر عملکرد مالي", بررسي هاي بازرگاني, Vol 104, 1399, PP.63-78
    Status: Available PDF
20. یاسر مقصودی گنجه, ناصر خاني, اکبر عالم تبریز, "توانمندي شبکه سازي، ساختار شبکه هاي کسب و کار و عملکرد شبکه سازي در شرکت هاي دانش بنيان", فصلنامه مديريت توسعه فناوري, Vol 7-4, 1398, PP.151-180
    Status: Available PDF
21. مژگان بهرامی, ناصر خاني, محمدرضا مرادی موگوئی, "نگاه چند بعدي به نگرش: تبيين رويکرد تئوري تلاش در بررسي عوامل موثر بر پذيرش همراه بانک", مجله مديريت بازاريابي, Vol 41, 1397, PP.72-92
    Status: Available PDF
22. عماد صالحی, ناصر خاني, "عوامل انسجام حلقه هاى زنجيره تأمين بشردوستانه در بحران هاى طبيعى", فصلنامه دانش پيشگيرى و مد يريت بحران, Vol 7-2, 1396, PP.129-140
    Status: Available PDF
23. مریم شاهمنصوری, اکبر نبی الهی, ناصر خانی, "شناسايى عوامل مؤثر بر موفقيت برنامه ريزى استراتژيک فناورى اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت ملى نفت ايران)", فصلنامه علمى پژوهشى پژوهشگاه علوم و ّفناورى اطلاعات ايران, Vol 23-2, 1396, PP.517-548
    Status: Available PDF
24. عماد صالحی, شهزاد برومند, ناصر خاني, "شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر در موفقيت زنجيرة تأمين بشردوستانه", فصلنامه علمي پژوهشي امداد و نجات, Vol 8-3, 1395, PP.16-26
    Status: Available PDF
25. زهرا فروغی, ناصر خانی, ایرج سلطانی, "هوش استراتژيک مديران شاخصي مهم در تصيم گيري بهينه", ماهنامه تدبير, Vol 26-28, 1395, PP.37-42
    Status: Available PDF
26. رسول مختاری فر, نازنین السادات هاشمی, مسعود نصر اصفهانی, ناصر خانی, "مطالعۀ عوامل حياتي موفقيت مديريت دانشدر سازمانهاي پروژه محور با تاکيد بر نقش کليدي مديران مياني (نمونه موردي: شرکت مهندسي بين المللي فولاد تکنيک)", مديريت بهره وري, Vol 9, 1394, PP.169-192
    Status: Available PDF
27. ناصر خاني, مژگان بهرامی, "قابليتها براي موفقيت", ماهنامه گزيده مديريت, Vol 15, 1393, PP.44-50
    Status: Available PDF
28. "سازگاري با تجارت الکترونيکي در صنعت هتل داري ايران", فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري, Vol 21, 1392, PP.167-187
    Status: Available PDF
29. "تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملکرد سازماني بر اساس کارت امتيازي متوازن", مجله پژوهشهاي مديريت, Vol 9, 1389, PP.89-114
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهناز قویدل, ناصر خانی, , "اهم بدرفتاري ها در سازمان هاي ايراني", همايش ملي پژوهش هاي نوين در روان شناسي و علوم رفتاري, مجازي, 1400
    Status: Available PDF
2. آرزو شاهنگی, ناصر خانی, , "بررسي تاثير مهارتهاي رهبري مجازي بر عملکرد تيم مجازي", پنجمين کنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري, اهواز, 1399
    Status: Available PDF
3. نوشین خسروی, بیتا یزدانی, ناصر خانی, , "عوامل فني، سازماني و محيطي موثر بر پذيرش دورکاري در بين سازمان هاي ايراني", اولين کنفرانس ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني پسا کرونا, نجف آباد, 1399
    Status: Available PDF
4. وحيد ميرزايي, ناصر خاني, , "روندهاي جمعيتي موثر بر كسب مزيت رقابتي در سازمانهاي خدماتي (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي)", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
5. اعظم اسدي, ناصر خاني, , "ارائه الگويي از معيارهاي تدوين برنامه استراتژيك با بررسي ادبيات", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
6. حسن اميني, ناصر خاني, , "چيزي انجا هست يا نه؟ چالش ارزش آفريني و ارزش سوزي در هولدينگ ها", دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
7. ناصر خاني, علیرضا جاشوئی, , "ارائه پارادايم استراتژي نوآوري جهت حفظ مزيت رقابتي در محيط پويا", اولين کنفرانس بين المللي نواوري و تحقيق در علوم انساني، مديريت و معارف اسلامي, قم, 1395
    Status: Unavailable PDF
8. راضیه سلامی, ناصر خاني, , "عوامل موثر بر تبليغات دهان به دهان الکترونيک در تجارت الکترونيک", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
9. ناص خاني, زهرا فروغي, زهرا دانش پرور, , "آموزش مديريت استراتژيك؛ چالش ها و رويكردها", سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت, دانشگاه صنعتي شريف, 1394
    Status: Available PDF
10. سيد مولود حسینی, ناصر خاني, مژگان بهرامی, , "عوامل فني، سازماني و محيطي موثر بر تسهيم دانش در ميان اعضا ء هيئت علمي", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
11. مجتبی توکلی, ناصر خاني, , "عوامل فردي ،شغلي و بين فردي مؤثر بر فرسودگي شغلي كاركنان", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
12. حدیث باقری, ناصر خاني, , "بررسي عوامل موثر بر کارآفريني دانشگاهي و تاثيرات آن در جامعه", اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
13. نرجس نبوی, ناصر خاني, , "دورکاري؛ الزامات، محدوديت ها، منافع و تجربه دورکاري در ايران", اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Unavailable PDF
14. ناصر خاني, صدیقه قضاوی, , " چالش ها و مزاياي زنجيره تأمين معکوس", اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF
15. فاطمه قاسمی, ناصر خاني, , "رابطه بين ابعاد شايستگي و موفقيت کسب و کار الکترونيکي در شرکتهاي کوچک و متوسط", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدما ت , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF
16. الیزا آزادبخت, ناصر خاني, , "نقش مديريت دانش مشتري در خلق مزيت رقابتي در سازمان هاي کوچک و متوسط", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF
17. , "Factors moderating the relationship between IS capabilities and strategic information system planning (SISP) success ", IGCESH2010, UTM, Johor, Malaysia, Johor, Malaysia, 2010
    Status: Unavailable PDF