جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
سخنران کليدي کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع 1397 موسسه آموزش عالي فرزانگان
سخنران کليدي کنفرانس پژوهش هاي نوين کاريردي در مديريت 1397 دانشگاه شيخ بهائي
داور هفتمين جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
بهترين مقاله کنفرانس 2012 کنفرانس بين المللي ABPTM در تايلند