سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مديريت يو تي ام مالزي 1392
کارشناسی ارشد مديريت آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1387
کارشناسی مديريت دانشگاه اصفهان ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مديريت دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1399
مدير امور پژوهشي دانشکده دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 94 94

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مديريت استراتژيک
2 مديريت تکنولوژي و نوآوري
3 مديريت کسب و کار الکترونيکي