سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق مخابرات - ايران 1392
کارشناسی ارشد مهندسي برق مخابرات - ايران 1384
کارشناسی مهندسي برق الكترونيك - ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
كارشناس ارشد مخابرات ذوب آهن (مديريت اتوماسيون و ارتباطات) صنايع و معادن 1382 1385

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پردازش سيگنال هوشمند
2 كنترل هوشمند ربات
3 رمزنگاري و پنهان نگاري هوشمند
4 پردازش سيگنالهاي تصوير ويدئو و گفتار