کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با روش هاي توسعه شرکت هاي دانش بنيان 1396/09/07 دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد