سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد - - - -
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان 1386 1390
دبير اجرايي دهمين سمينار ملي مهندسي سطح انجمن علوم و تکنولوژي سطح ايران 1388 1388
رئيس مرکز تحقيقات مواد پيشرفته دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 1393
مدير کارگروه ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان 1392 1393
دبير اجرايي سمپوزيوم نانو 93 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 1393
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي 1393 1395
دبير اجرايي هجدهمين همايش ملي مهندسي سطح انجمن علوم و تکنولوژي سطح ايران 1396 1396
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا دانشگاه آزاد اسلامي 1396 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مهندسي سطح، پاشش حرارتي، پوشش هاي سد حرارتي
2 بيو مواد سراميکي، اصلاح سطح مواد پزشکي
3 فرايندهاي HVOF-APS، EPD، EDM، EDM