دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Big Data Analytics PhD of Software Engineering and Artificial Intelligence
2 Advanced Data Mining PhD of Software Engineering and Artificial Intelligence
3 Advanced Research Method PhD of Software Engineering and Artificial Intelligence
4 Advanced Databases Master of Software Engineering
5 Research Method Master of Software Engineering and Artificial Intelligence
6 Data Mining PhD and Master of Software Engineering and Artificial Intelligence

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 داده کاوي Data Mining داده کاوي مفاهيم و کاربردها- مولف دکتر محمد حسين نديمي

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
1و 3 شنبه ملاقات با دانشجويان 8:30-15 لطفا با ايميل قبلاً هماهنگ نماييد
چهارشنبه ملاقات دانشجويان دكترا 14:00-17 لطفا با ايميل قبلاً هماهنگ نماييد
پنج شنبه داده کاوي پيشرفته-دکترا 08:00-10:30 كلاس 406
پنج شنبه داده کاوي-دکترا 10:50-14 کلاس 406
پنج شنبه روش تحقيق 14:30-16:30 كلاس 406
چهارشنبه روش تحقيق پيشرفته- دکترا 10:15- 13 كلاس 406