سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری کامپيوتر- هوش مصنوعي يو پي ام مالزي 1389
کارشناسی ارشد - - - -
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1380 1397
معاون پژوهشي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1381 1382
مدير کل پژوهش دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1382 1385
عضو کميته علمي کنفرانس بين المللي DMIN2009 WORLDCOMP, USA 1388 1388
عضو کميته علمي کنفرانس بين المللي DMIN2010 WORLDCOMP, USA 1389 1389
عضو کميته علمي کنفرانس بين المللي IKE2011 World Academy of Science, USA 1390 1390
مدير کل پژوهش دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 کنون
عضو کميته علمي کنفرانس بين المللي EEE2011 World Academy of Science, USA 1390 1390
دبير جلسه کنفرانس بين المللي IMECS 2011 International Association of Engineers (IAENG), USA 1390 1390
دبير علمي کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1391
عضو کميته علمي کنفرانس بين المللي EEE2012 World Academy of Science, USA 1391 1391
عضو کميته علمي کنفرانس بين المللي IKE2012 World Academy of Science, USA 1391 1391
عضو کميته علمي کنفرانس ملي کاربرد سيستم هاي هوشمند در علوم و دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان 1391 1391
عضو هيات تحريريه مجله American Journal of Computation, Commu The American Association for Science and Technology, USA 1392 کنون
عضو هيات تحريريه مجله Journal of Wireless Communications, Ne The American Association for Science and Technology, USA 1392 کنون
عضو هيات تحريريه مجله American Journal of Computer Science a The American Association for Science and Technology, USA 1392 کنون
عضو کميته علمي دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1393
رئيس دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 کنون
عضو کميته علمي اولين همايش بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 1395
مدير گروه تحقيقاتي تحليل مِه داده دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 کنون
رئيس مرکز تحقيقات مِه داده دانشگاه ازاد اسلامي واحدنجف آباد 1395 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تحليل مِه داده (مفاهيم و تکنيک ها)
2 داده کاوي و کاربرد آن در پزشکي، شبکه هاي اجتماعي، صنعت و مديريت داده-محور
3 يادگيري ماشين و کاربرد آن در پزشکي، شبکه هاي اجتماعي و صنعت
4 الگوريتم هاي فرا ابتکاري و کاربردهاي آنها