کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه حفظ حريم خصوصي و امنيت در داده کاوي 1392/12/20 دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد