سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي کامپيوتر-نرم افزار آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1388
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر-نرم افزار آزاد واحد نجف آباد ايران 1380
کارشناسی مهندسي کامپيوتر-نرم افزار دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1378

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
معاون آموزشي دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1394
رييس دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مباحث پيشرفته در داده کاوي
2 داده کاوي با حفظ حريم خصوصي
3 تحليل شبکه هاي اجتماعي
4 پايگاه داده سيار و توزيع شده