دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مکانيک سيالات کارشناسي ارشد
2 مکانيک سيالات کارشناسي
3 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مکانيک سيالات ارشد Fundamental Mechanics of Fluids, Third Edition, Currie
2 مکانيک سيالات مقدمه اي بر مکانيک سيالات- فاکس و مک دونالد

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات