مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1393/12/17 تمرين سري اول درس مکانيک سيالات ۱ - ...
2 1394/02/01 تمرين سري دوم درس مکانيک سيالات 1 موعد تحويل 1 هفته بعد ...
3 1394/02/21 تمرين سري سوم درس مکانيک سيالات 1 موعد تحويل: 2 هفته بعد ...
4 1394/03/10 تمرين سري چهارم درس مکانيک سيالات 1 مهلت تحويل: روز امتحان ...
5 1396/02/12 تمرين سري هفتم درس مکانيک سيالات پيش نياز ارشد موعد تحويل: روز امتحان ...
6 1395/07/24 جداول ترموديناميک جداول ترموديناميکي کتاب ون وايلن ...
7 1395/12/03 جزوه آموزش MATLAB درس مباني برنامه نويسي کامپيوتر ...
8 1395/12/03 جزوه آموزشي درس مباني برنامه نويسي کامپيوتر درس مباني برنامه نويسي کامپيوتر ...
9 1396/02/12 تمرين سري اول درس انتقال حرارت ۱ موعد تحويل 2 هفته بعد ...
10 1396/02/12 تمرين سري دوم درس انتقال حرارت ۱ موعد تحويل 2 هفته بعد ...
11 1396/02/12 تمرين سري سوم درس انتقال حرارت ۱ موعد تحويل 2 هفته بعد ...
12 1396/09/12 جزوات درس سمينار فايل زيپ محتوي اسلايدها و نيز نمونه ارسال مقاله است. ...
13 1399/08/01 کتاب درسي مکانيک سيالات پيشرفته- Currie منبع اصلي ...
14 1399/08/01 کتاب درسي مکانيک سيالات پيشرفته- Papanastasiou منبع دوم ...
15 1401/08/03 تمرين سري اول درس ترموديناميک 1 موعد تحويل 1 هفته بعد ...
16 1401/08/03 تمرين سري دوم درس ترموديناميک 1 موعد تحويل 1 هفته بعد ...
17 1401/08/03 تمرين سري سوم درس ترموديناميک 1 موعد تحويل 1 هفته بعد ...
18 1401/08/03 تمرين سري چهارم درس ترموديناميک 1 موعد تحويل 1 هفته بعد ...
19 1401/12/15 تمرين سري اول درس ترموديناميک 2 موعد تحويل 1 هفته بعد ...