کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
دوره فشرده مهندسي ارتعاشات کاربردي 1389/08/01 چين (يانگ ژو) شرکت تي ام سي
دوره نرم افزار لب ويو 1388/07/25 تهران شرکت مبنا


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده