سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1390
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1380
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف ايران 1377

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ارتعاشات و اکوستيک
2 پايش سلامت و عيب يابي سيستم هاي مکانيکي
3 پردازش داده ها
4 ميکرو سازه ها- نانوسازه ها