مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مجتبی کمالی, مهدی ریاحی نسب, زهرا اعلایی, "Improving the Performance of All-Optical Logic Gates Based on Metal-Insulator-Metal Heterogeneous Plasmonic Waveguide by Kerr Nonlinearity Effect", Optical and Quantum Electronics, Vol 55-1, 2023, PP.1-23
    Status: Unavailable PDF
2. مهدی ریاحی نسب, مجید دهقانی, آرمان فتح اللهی, محمدرضا بهزادفر, "A Brief Overview of the Application of Unified Power Flow Controller in Power Systems", International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE), Vol 12-3, 2023, PP.183-191
    Status: Unavailable PDF
3. مهدی ریاحی نسب, ندا بهزادفر, هما موحدنژاد, "Analysis and Simulation of Load Frequency Control in Power System with Reheater Steam Turbine", Journal of Applied Dynamic Systems and Control (JADSC), Vol 5-1, 2022, PP.84-90
    Status: Unavailable PDF
4. فریبرز حقیقت دار فشارکی, مجید دهقانی, مهدی ریاحی نسب, "Study and Simulation of No-Load Synchronous Generator Equipped with Static Excitation System", Journal of Applied Dynamic Systems and Control (JADSC), Vol 5-2, 2022, PP.96-101
    Status: Unavailable PDF
5. مهدی ریاحی نسب, الهام دارابی, "Analytical Investigation of Frequency Behavior in Tunnel Injection Quantum Dot VCSEL", Journal of Optoelectronical Nanostructures (JOPN), Vol 3-2, 2018, PP.65-86
    Status: Unavailable PDF
6. مهدی ریاحی نسب, وحید احمدی, الهام دارابی, "Simplified modeling of frequency behavior in photonic crystal vertical cavity surface emitting laser with tunnel injection quantum dot in active regio", Chinese Physics B (CFB), Vol 26-2, 2017, PP.024211-1-8
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. پریسا مهتاب, مهدی ریاحی نسب, , "افزايش جذب نور خورشيد با آرايه متناوب فراسطحي: مروري بر جذب کننده هاي خورشيدي پهن باند فراسطحي", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند, ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. آرش مهرابی تهرانی, مهدی ریاحی نسب, , "پياده سازي بهينه رقم نقلي خروجي در مدار تمام جمع کننده يک بيتي مبتني بر تکنيک GDI", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند, ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
3. شکوفه رسن, زهرا اعلایی, مهدی ریاحی نسب, محمدعلی زنجانی, , "بررسي تحليلي رفتار سلول خورشيدي پنج پيوندي مبتني بر لايه هاي Ge و آلياژهاي InAlGaAs و InAlGaP", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند, ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
4. مائده ادیبی, مهدی ریاحی نسب, , "طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري MIM و بررسي تأثير ابعاد تشديدگر بر طول موج انتقالي با استفاده از نرم افزار كامسول", پنجمين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر, دانشگاه گلستان - گرگان - ايران, 1400
    Status: Unavailable PDF
5. مائده ادیبی, مهدی ریاحی نسب, , "طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري فلز – عايق - فلز با استفاده از روش المان محدود", پنجمين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر, دانشگاه گلستان - گرگان - ايران, 1400
    Status: Unavailable PDF
6. الهام حقانی, مهدی ریاحی نسب, , "طراحي فيبر کريستال فوتوني با حداقل تلفات نشتي و پاشندگي رنگي مطلوب", دومين همايش ملي پژوهشهاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي, دانشگاه حضرت آيت ا... العظمي بروجردي (ره) - بروجرد - ايران, 1398
    Status: Unavailable PDF
7. الهام حقانی, مهدی ریاحی نسب, , "بهبود دوشکستي درفيبر بلور فوتوني با پاشندگي و تلفات مطلوب", دومين همايش ملي پژوهشهاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي, دانشگاه حضرت آيت ا... العظمي بروجردي (ره) - بروجرد - ايران, 1398
    Status: Unavailable PDF
8. مهدي رياحي نسب, , "طراحي مدارهاي تقويت کننده آنالوگ با استفاده از منطق فازي", کنفرانس ملي مهندسي برق, ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1386
    Status: Unavailable PDF
9. ناصر مشایخی, مهدی ریاحی نسب, , "شبکه هاي موبايل پهن باند با قابليت سرويس هاي نوين از طريق فمتوسل", کنفرانس ملي مهندسي برق, ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1386
    Status: Unavailable PDF
10. حسین فرزانه فرد, مهدی ریاحی نسب, , "بررسي و مدلسازي مبدلهاي سوئيچينگ DC/DC ايزوله با استفاده از تکنيک غيرخطي فلوگراف سوئيچينگ", نهمين کنفرانس مهندسي برق ايران, دانشکده صنعت آب و برق ايران - تهران - ايران, 1380
    Status: Unavailable PDF