طرحهای پژوهشی

1. محمد رضا يوسفي مجيد دهقاني , "طراحي روشنايي، طراحي درايو و مونتاژ چراغ هاي LED سالن اصلي استخر کوهستان به ميزان حداکثر 20 چراغ", تاریخ تصویب طرح :1397/10/18, تاریخ خاتمه :1397/10/23
2. محمد رضا يوسفي خوشنام شجاعي , "طراحي، نصب و راه اندازي يک مجموعه سلول هاي خورشيدي 5 کيلووات متصل به شبکه با قابليت اندازه گيري بر خط پارامترهاي کيفيت توان", تاریخ تصویب طرح :1397/06/20, تاریخ خاتمه :1398/10/20
3. محمد رضا يوسفي مجيد معظمي همايون مهدوي نسب , "طراحي، نصب و راه اندازي يك مجموعه سلول هاي خورشيدي 5 كيلووات متصل به شبكه با قابليت اتصال به سيستم منفصل موجود", تاریخ تصویب طرح :1397/06/20, تاریخ خاتمه :1398/05/27
4. محمد رضا یوسفی مجید دهقانی مجید معظمی , "طراحي درايو و پياده سازي 48 عدد چراغ خياباني LED 80 وات", تاریخ تصویب طرح :1396/08/16, تاریخ خاتمه :1396/11/21
5. مجيد دهقاني غضنفر شاهقليان محمد رضا يوسفي , "طراحي درايو و پياده سازي 300 عدد چراغ و نورافکن LEDدر تيپ‌هاي مختلف", تاریخ تصویب طرح :1396/08/10, تاریخ خاتمه :1397/04/02
6. محمد رضا يوسفي بهزاد اسدي آسيه كاوه , "بررسي پروتكل و ساخت مبدل آن به منظور اتصال ريكلوزرهاي نولك سري هاي U و N به سامانه اتوماسيون", تاریخ تصویب طرح :1396/06/14, تاریخ خاتمه :1397/10/26
7. مجید دهقانی محمد رضا یوسفی غضنفر شاهقلیان حسین نصیری اردلی , "طراحي و پياده سازي مبدل DC-DC تمام پل براي سيستم حفاظت کاتدي", تاریخ تصویب طرح :1395/12/17, تاریخ خاتمه :1396/03/06
8. محمد رضا یوسفی محمد حسن ترکی عباس نجار خدابخش مجید شمسی پور , "امکان سنجي، طراحي و شبيه سازي يک موتور القايي خطي جهت برش سنگ", تاریخ تصویب طرح :1395/11/02, تاریخ خاتمه :1396/05/14
9. حسین پورقاسم محمدرضا یوسفی منصور نجاتی , "رديابي خودرو در تصاوير ويدئويي با استفاده از روش هاي مبتني بر نقاط ويژگي", تاریخ تصویب طرح :1391/10/10, تاریخ خاتمه :1393/09/04
10. حسین پورقاسم محمد رضا یوسفی افشین اعتصامی احمد کشاورز مهدی سعادتمند , "شناسايي مواد منفجره و اسلحه در يک سيستم بازرسي مبتني بر اشعه X عبوري دو انرژي", تاریخ تصویب طرح :1389/07/01, تاریخ خاتمه :1390/07/20
11. محمد رضا یوسفی , "بهينه سازي روش فيد بک حالت براي بهبود عملکرد مبدل DC-DC", تاریخ تصویب طرح :1387/12/17, تاریخ خاتمه :1389/08/15