مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مریم منتظری, محمد رضا يوسفي, خوشنام شجاعی, غضنفر شاهقلیان, "Fast adaptive fuzzy terminal sliding mode control of synergistic movement of the hip and knee joints (air-stepping) using functional electrical stimul", Biomedical Signal Processing and Control, Vol 66, 2021, PP.102445(14 pages)
    Status: Unavailable PDF
2. Mohammad Reza Yousefi, Farouk Smith, Shahrokh Hatefi, Khaled Abou-El-Hossein, Jason Z.Kang, "Coupled Multi-Resolution WMF-FEM to Solve the Forward Problem in Magnetic Induction Tomography Technology", International Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol 9-6, 2020, PP.380-389
    Status: Available PDF
3. کامران دهقانی حبیب آبادی, محمد رضا يوسفي, "Improving the Speed and Accuracy of Arrhythmia Classification Based on Morphological Features of ECG Signal", Majlesi Journal of Telecommunication Devices, Vol 9-4, 2020, PP.149-156
    Status: Available PDF
4. خوشنام شجاعي, محمد رضا يوسفي, "Tracking control of a convoy of autonomous robotic cars with a prescribed performance", Transactions of the Institute of Measurement and Control, Vol 41-13, 2019, PP.3725-3741
    Status: Unavailable PDF
5. غضنفر شاهقليان, محمد رضا يوسفي, "Performance improvement of electrical power system using UPFC controller", International Journal of Research Studies in Electrical and Electronics Engineering, Vol 5 (3), 2018, PP.5-13
    Status: Unavailable PDF
6. كريم سلطان زاده, محمد رضا يوسفي, "Analysis and Design Two Switch Flyback Converter with Double Passive Lossless Snubber", IET Power Electronics, Vol 11-7, 2018, PP.1187-1194
    Status: Unavailable PDF
7. كريم سلطان زاده, محمد رضا يوسفي, "Regenerative-passive snubber two-switch forward converter", Electronics Letters, Vol 54-10, 2018, PP.653 – 655
    Status: Unavailable PDF
8. محمد رضا یوسفی, رضا جعفری, حمید ابریشمی مقدم, "Imposing boundary and interface conditions in multi-resolution wavelet Galerkin method for numerical solution of Helmholtz problems", Computer methods in applied mechanics and engineering, Vol 276, 2014, PP.67-94
    Status: Unavailable PDF
9. محمد رضا یوسفی, رضا جعفری, حمید ابریشمی مقدم, "A Combined wavelet based mesh free method for solving the forward problem in electrical impedance tomography", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol 62, 2013, PP.2629-2638
    Status: Unavailable PDF
10. فاطمه شیاسی, محمد رضا يوسفي, "بررسي انواع درد، روش‌هاي مهار آن و تأثير TENS بر روي درد", فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 12-45, 1400, PP.17-33
    Status: Available PDF
11. محمد رضا يوسفي, "کنترل عمق بيهوشي حين عمل توسط پارامترهاي حياتي بدن بيمار با استفاده از کنترلر فازي و مبتني بر پايگاه داده بومي", ماهنامه امواج برتر, Vol 98-17, 1399, PP.42-48
    Status: Unavailable PDF
12. مریم ایزدپناهی, محمد رضا يوسفي, ندا بهزادفر, "طبقه بندي تصورات حرکتي اندام فوقاني مبتني بر يک روش هايبريد از تبديل موجک وآناليز مولفه هاي اصلي براي کاربردهاي واسط مغز کامپيوتر", تحقيقات نوين در برق, Vol 9-3, 1399, PP.35-42
    Status: Available PDF
13. محمد رضا يوسفي, رضا جعفری, حمید ابریشمی مقدم, "استفاده از تکنيک دوفرکانسي براي افزايش دقت اندازه گيري ولتاژهاي القايي در مقطع نگار القاي مغناطيسي و پياده سازي يک سامانه 16 سيم پيچه نمونه", مجله کنترل, Vol 14-3, 1399, PP.89-102
    Status: Available PDF
14. محمد رضا يوسفي, بهروز مجيدي, "بمب‌هاي الکترومغناطيسي و بررسي راهکارهاي حفاظت سامانه‌هاي الکتريکي در مقابل آنها", ماهنامه امواج برتر, Vol 16-91, 1397, PP.55-59
    Status: Available PDF
15. داوود ادیبی, محمد رضا یوسفی, "انتقال توان به صورت بي‌سيم براي يک کاشتينه ضربان‌ساز مصنوعي قلب و پياده‌سازي يک نمونه عملي", فصلنامه علمي ترويجي عصر برق, Vol 4-8, 1396, PP.7-14
    Status: Available PDF
16. محمد رضا یوسفی نجف آبادی, "سيستم‌هاي مقطع‌نگاري القاي مغناطيسي، مروري بر سيستم‌هاي صنعتي و باليني ساخته شده", فصلنامه روش هاي هوسمند در صنعت برق, Vol 8-31, 1396, PP.33-50
    Status: Unavailable PDF
17. داوود کرمعلیان, بهروز مجیدی, محمد رضا یوسفی, "طراحي روتور در موتور سوئيچ رلوکتانس به منظور توليد گشتاور پيوسته بوسيله ي آناليز اجزاي محدود", فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 8-32, 1396, PP.13-20
    Status: Unavailable PDF
18. بتول دهقانی سامانی, محمد رضا یوسفی نجف آبادی, "ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻖ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ دو ﻃﯿﻔﯽ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻓﺎزي", مطالعات علوم کاربردي در مهندسي, Vol 2-3, 1395, PP.57-64
    Status: Unavailable PDF
19. سعید سلیمانی, بهادر فانی, محمد رضا یوسفی, "بهبود رفتار گذراي توربين‏هاي بادي مبتني بر DFIG با به کارگيري استراتژي کنترلي با ميرايي فعال", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 6-24, 1394, PP.3-16
    Status: Available PDF
20. محمد رضا یوسفی, رضا جعفری, حمید ابریشمی مقدم, "مدل‌سازي اجزاي محدود - بدون مش مبتني بر موجک در حل مساله پيشرو مقطع‌نگاري القاي مغناطيسي", مجله علمي پژوهشي مهندسي پزشکي زيستي, Vol 8, 1393, PP.69-86
    Status: Unavailable PDF
21. محمد رضا یوسفی, محمد تشنه لب, "ارزيابي شبکه‌هاي عصبي انعطاف‌ پذير باساختار قابل بازسازي در حين آموزش جهت تخمين هارمونيکهاي جريان استاتور ژنراتور آسک نيروگاه ري بر اساس الگوريتم CFE/", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 1, 1389, PP.11-21
    Status: Available PDF
22. غضنفر شاهقلیان, امین رجبی, بهرام کریمی, محمد رضا یوسفی, "طراحي پايدار ساز سيستم قدرت بر اساس تئوري کنترل لغزشي براي سيستم قدرت چند ماشينه", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 1, 1389, PP.13-22
    Status: Available PDF
23. محمد رضا یوسفی, بهنام باستانی, حمید ابریشمی مقدم, شهریار غریب زاده, زهرا عسگری, "طراخي و ساخت دستگاه مانيتورينگ طولاني مدت انقباضات شکمي مادران باردار", فصلنامه فني و مهندسي مدرس, Vol 26, 1385, PP.85-93
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. کامران دهقانی حبیب آبادی, محمد رضا يوسفي, , "دسته بندي آريتمي قلبي به کمک روش هاي مبتني بر يادگيري ماشين", ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مگاترونيک, ايران, 1399
    Status: Available PDF
2. محمد وطن خواه, محمد رضا يوسفي, خوشنام شجاعي, , "طراحي كنترل كننده مود لغزشي مرتبه بالا بر مبناي رويتگر اغتشاش براي سيستم تعليق فعال خودرو", پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
3. سعيد آقايي, محمد رضا يوسفي, خوشنام شجاعي, , "کنترل ميزان غلظت گلوکز خون در بيماران ديابتي با استفاده از کنترل‌کننده‌ي مُد لغزشي فازي عصبي", پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
4. زهرا مرادي كوپايي, خوشنام شجاعي, محمد رضا يوسفي, , "كنترل تطبيقي مقاوم ويلچرهاي رباتيكي با استفاده از رويكرد خطي سازي فيدبك", پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
5. Mohammad Reza Yousefi, Mahdi Khezri, Razieh Bagheri, Reza Jafari, , "Automatic Detection of Premature Ventricular Contraction Based on Photoplethysmography Using Chaotic Features and High Order Statistics", 13th Annual IEEE International Symposium on Medical Measurements , Rome, Italy, 2018
    Status: Available PDF
6. امین عزیزی, محمد رضا یوسفی, غضنفر شاهقلیان, , "طراحي هماهنگ پايدارساز سيستم قدرت و پايدارساز مبتني بر جبران‌ساز استاتيک سنکرون سري با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي شيرمورچه", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
7. نوید سبزواری, محمد رضا یوسفی, , "طراحي مدار مقايسه گر با توان مصرفي پايين و سرعت بالا با استفاده از فناوريFINFET 65nm", چهارمين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران, نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
8. نوید سبزواری, محمد رضا یوسفی, , "طراحي مدار مقايسه گر با استفاده از گيت دوم ترانزيستورهايFINFET براي کاهش توان مصرفي و تاخير مدار", پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي, تهران، دانشگاه علامه طباطبايي, 1396
    Status: Available PDF
9. Mohammad Reza Yousefi, Nazanin Dehghani Samani, Hossein Hashemi, Fatemeh Shahlaei, , "Controlling the Depth of Anesthesia During Operation by Vital Parameters of the Patients Body Using a Fuzzy Controller", 13th Annual IEEE International Symposium on Medical Measurements , Rome, Italy, 2018
    Status: Available PDF
10. الهه سعيدي, محمد رضا يوسفي, , "طراحي کنترل کننده تطبيقي در جراحي رباتيک قلب در حال تپش به همراه درنظرگرفتن تداخلات غيرخطي داراي تاخير زماني نامعلوم به کمک شبکه عصبي موجک", کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون, 1396
    Status: Available PDF
11. مرضیه نداف سیچانی, محمد رضا یوسفی نجف آبادی, , "طراحي يک تقويت کننده هدايت انتقالي مناسب براي ايجاد منبع جريان کنترل شونده با ولتاژ با بهره و پهناي باند بالا و نويز پايين براي استفاده در مقطع نگاري ", چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هايي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک, تهران، ايران, 1395
    Status: Unavailable PDF
12. عادل خسروی, مهکام کاهکش, محمد رضا یوسفی, , "مروري بر اصول، مدل ها و كاربردهاي تركيب داده ها در مهندسي پزشكي", کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون, 1396
    Status: Available PDF
13. محمد رضا یوسفی, امین دهقانی, , "تحليل عددي فرآيند دو بعدي انتقال گرما در حالت دائمي به کمک روش حساب تغييرات و المان محدود ", سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر, دانشگاه تربيت مدرس, 1395
    Status: Unavailable PDF
14. محمد ترکی , محمدرضا یوسفی نجف آبادی, مجید معظمی , , "بهبود پايداري ديناميکي سيستم¬هاي قدرت بزرگ با استفاده از منطق فازي", اولين همايش ملي مهندسي برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي , دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز, 1395
    Status: Available PDF
15. بتول دهقانی سامانی , محمد رضا یوسفی نجف آبادی , , "کنترل عمق بيهوشي بيمار در حين عمل با استفاده از شاخص دو طيفي", سومين کنگره بين المللي کامپيوتر،برق و مخابرات، کنفرانس بين المللي مهندسي پزشکي و سيستم هاي سلامت, مشهد-دانشگاه بين المللي امام رضا, 1395
    Status: Unavailable PDF
16. رضا جعفري, محمد رضا يوسفي, , "Design of Voltage Measuring Circuits in Electrical Impedance Tomography Based on Dual Frequency Phase-Sensitive Demodulator", 16th International Conference on Biomedical Applications of, Neuchâtel, Switzerland, 2015
    Status: Available PDF
17. محمدرضا يوسفي, عبدا... محمدی ابهری, رضا جعفری, , "بهبود اندازه‌گيري در سيستم‌هاي مقطع‌نگاري امپدانس الکتريکي با استفاده از دمدولاسيون حساس به فاز مبتني بر ضرب کننده آنالوگ", دومين کنفرانس بيوالکترومغناطيس ايران, دانشگاه تهران, 1392
    Status: Available PDF
18. محمدرضا يوسفي, رضا جعفری, حمید ابریشمی مقدم, , "به‌کارگيري روش ترکيبي بدون‌مش مبتني بر موجک براي حل مساله پيشرو مقطع‌نگاري القاي مغناطيسي", بيستمين کنفرانس مهندسي زيست پزشکي ايران،, دانشگاه تهران, 1392
    Status: Available PDF
19. محمد رضا یوسفی, رضا جعفری, حمید ابریشمی مقدم, , "A combined wavelet based mesh free method for solving the forward problem in electrical impedance tomography", IEEE International Symposium on Medical Measurement and Application, Budapest, Hungary, 2012
    Status: Available PDF
20. غضنفر شاهقلیان, افشین اعتصامی, محمد رضا یوسفی, فرشاد مقرب تهرانی, , "Development of state space model and control design of two-mass system using standard forms", International Conference on Computer and Network Engineering, Zhengzhou, China, 2011
    Status: Available PDF
21. محمد رضا يوسفي, غضنفر شاهقلیان, سپهر معلم, , "Improve small signal stability in single-machine infinite-bus with power system stabilizer", 4th International Conference on Computer and Electrical Engineering, Singapore, 2011
    Status: Available PDF
22. امیر موحدی, غضنفر شاهقلیان, محمد رضا يوسفي, , "Designing of controllers for non-linear liquid level system with ANFIS method", 4th International Conference on Computer and Electrical Engineering, Singapore, 2011
    Status: Available PDF
23. M Ghane, M Zarvandi, M.R Yousefi, , "Attenuating Bullwhip effect using robust-Intelligent Controller", 5th International IEEE Conference on Intelligent Systems, London, UK, 2010
    Status: Available PDF
24. M. R. Yousefi, M Bayati-Poudeh, , "The Improvement of the Step-Down Converter Performance Using Intelligent Controllers", دومين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران, Islamic Azad University, Najafabad Branch, 1388
    Status: Available PDF
25. A Rajabi , G Shahgholian, B Karimi, M.R Yosefi, , "Analysis and Design of PSS Based on Sliding Mode Control Theory for SMIB", 9th International Power and Energy Conference, Suntec, Singapore, 2010
    Status: Available PDF
26. Gh. Shahgholian, J. Faiz, B. Fani, M.R Yousefi, , "Operation, Modeling, Control and Applications of Static Synchronous Compensator: A Review", 9th International Power and Energy Conference, Suntec, Singapore, 2010
    Status: Available PDF
27. غضنفر شاهقلیان, محمد حسین رضایی, افشین اعتصامی, محمد رضا یوسفی, , "Simulation of Speed Sensor less Control of PMSM Based on DTC Method with MRAS", 9th International Power and Energy Conference, Suntec, Singapore, 2010
    Status: Available PDF
28. محمد رضا يوسفي, سیامک حسن زاده, حسین میری نژاد, مریم قاسمیان, , "A Hybrid Neuro-Fuzzy Approach for Greenhouse Climate Modeling", 5th International IEEE Conference on Intelligent Systems, London, UK, 2010
    Status: Available PDF
29. غضنفر شاهقلیان, محمد حسین رضایی, محمد حسین کافی, محمد رضا یوسفی, , "Optimal Location and Size of Capacitor on Distribution: Improve Voltage Profile and Active Power Loss", 3rd International Conference on Electrical Engineering Design and Technologies, Sousse, Tunisia, 2009
    Status: Available PDF
30. K Rahimi , M Pakdel, M.R Yousefi , , "Neuron Adaptive Control of a Shunt Active Power Filter and it", International Conference EUROCON 2009, Saint-Petersburg, Russia, 2009
    Status: Available PDF
31. M.R Yousefi, K. Rahimi, M. Pakdel, , "A Novel Two-Quadrant Soft-Switched Converter", International Conference EUROCON 2009, Saint-Petersburg, Russia, 2009
    Status: Available PDF
32. محمد رضا یوسفی, محمد بیاتی پوده, سعید اشتهاردیها, , "Improvement Performance of Step-Down Converter through Intelligent Controllers", 4th International IEEE Conference Intelligent Systems, Varna, Bulgaria, 2008
    Status: Available PDF
33. G. Shahgholian , S. Eshtehardiha, H. Mahdavi-Nasab, M.R Yousefi, , "A Novel Approach in Automatic Control Based on the Genetic Algorithm in STATCOM for Improvement Power System Transient Stability", 4th International IEEE Conference Intelligent Systems, Varna, Bulgaria, 2008
    Status: Available PDF
34. محمد رضا یوسفی نجف ابادی, بهنام باستانی, حمید ابریشمی مقدم, , "طراحي و ساخت دستگاه نمايش و ضبط طولاني مدت انقباضات شكمي مادران باردار", سيزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران, دانشگاه زنجان, 1384
    Status: Available PDF
35. محمد رضا یوسفی, بهنام باستانی, , "طراحي و ساخت يك نوع سنسور فشار ساده و ارزان با قابليت بسيار بالا براي مانيتورينگ فعاليت هاي رحمي", هفتمين كنفرانس دانشجوئي مهندسي برق ايران, دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، تهران، ايران, 1383
    Status: Available PDF
36. محمد رضا یوسفی, محمد تشنه لب, , "شبکه هاي عصبي انعطاف پذير با ساختار بهينه قابل بازسازي در حين آموزش", ششمين کنفرانس سيستمهاي هوشمند, دانشگاه شهيد باهنر کرمان, 1383
    Status: Available PDF