اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
اتصال تفاضلي سيم‌پيچ ها جهت اندازه‌گيري ميدان مغناطيسي ثانويه 1396 ایران محمد رضا یوسفی
دستگاه جهت ياب نابينا با قابليت بالا 1387 ایران فهیمه پاکدل
ناهید کیماسی
محمد رضا یوسفی
دستگاه مانيتورينگ طولاني مدت انقباضات شکمي مادران باردار 1383 ایران محمد رضا یوسفی