سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق- بيوالکتريک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي برق- بيوالکتريک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1383
کارشناسی مهندسي برق-قدرت آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
دبير علمي کميته مهندسي پزشكي در هفتمين كنفرانس علمي دانشجوئي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 1383 1383
عضو شوراي پژوهشي منطقه 4 سما منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي 1385 1386
مدير امور پژوهشي دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1388
دبير اجرايي اولين کنفرانس تکنولوژي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1387
سرپرست و مدير تيم‌هاي رباتيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آب دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1389
دبير اجرايي دومين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1388 1388
مشاور شاخه نجف آباد IEEE بخش ايران IEEE 1390 1394
دبير علمي کميته مهندسي پزشكي در سومين كنفرانس ملي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1391

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ابزار دقيق پزشکي
2 سيستم هاي تصويرگر پزشکي
3 روش اجزاي محدود
4 روش هاي بدون مش