سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری علوم کامپيوتر- امنيت اطلاعات دانشگاه صنعتي مالزي مالزي 1395
کارشناسی ارشد علوم کامپيوتر- امنيت اطلاعات دانشگاه صنعتي مالزي مالزي 1388
کارشناسی مهندسي کامپيوتر- سخت افزار دانشگاه آراد اسلامي - واحد نجف آباد ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 امنيت-حريم خصوصي-معماري سرويس گرا-محاسبات ابري-مه داده-اينترنت اشيا