جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مسابقات رباتيک کشوري دانشگاه صنعتي شريف(شريف کاپ) 2015 دانشگاه صنعتي شريف عرفان صالحی