دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مکاترونيک 1 کارشناسي ارشد
2 مديريت پروژه و سازماندهي پژوهش دکترا
3 رباتيک کارشناسي
4 رباتيک کارشناسي
5 زبان تخصصي کارشناسي
6 زبان برنامه نويسي کارشناسي
7 مقاومت مصالح کارشناسي
8 استاتيک کارشناسي
9 کنترل اتوماتيک کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 سيستم توليد صنعتي اتوماسيون سيستمهاي صنعتي(فرهاد عظيمي فر)

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
چهارشنبه سيستم توليد صنعتي 8 -