سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک(مکاترونيک) لوماليندا کاليفرنيا. EMU قبرس-آمريکا 1389
کارشناسی ارشد مکانيک(ساخت و توليد) دانشگاه EMU قبرس 1383
کارشناسی مکانيک ماشين الات صنعتي اصفهان ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رييس پژوهشکده رباتيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1390
عضو هيات تحريريه مجله تحقيقات دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1389 1393
عضو افتخاري مرکز تحقيقات پروفسور ترابي نژاد پژوهشکده علوم دنداني پروفسور ترابي نژاد 1389 1393
مدير گروه سيستمهاي مکاترونيکي مرکز تحقيقات فناوريهاي نوين ساخت و توليد 1396 1398
دبير اجرايي مجله سيستم هاي مکاترونيکي دانشگاه آزاد اسلامي مجلسي 91 93

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مکاترونيک
2 اتوماسيون و سيستم توليد صنعتي
3 پرينتر زيستي و ارگان مصنوعي