طرحهای پژوهشی

1. مينا مستحفظيان سميه رهبري محمد امين موحد , "کيفي سازي اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رويکرد مبتني بر فعاليت هاي جسماني در استان اصفهان (ارائه الگو)", تاریخ تصویب طرح :1399/06/26, تاریخ خاتمه :1399/12/28
2. سمیه رهبری مسعود راعی دهقی مینا مستحفظیان , "تعيين ميزان آشنايي از حقوق ورزشي در معلمان تربيت بني استان اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1393/10/01, تاریخ خاتمه :1398/06/03
3. لیلا صرامی حمید خداداد الهام افتخاری , "نقش ورزش هاي زورخانه اي در کاهش تنش عصبي و تسهيل کننده روابط اجتماعي", تاریخ تصویب طرح :1391/07/10, تاریخ خاتمه :1393/04/17
4. الهام افتخاری مسعود اعتمادی فر , "تاثير تمرين ترکيبي قدرتي و ويبريشن بر تستسترون سرم بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز", تاریخ تصویب طرح :1389/07/10, تاریخ خاتمه :1390/07/10