مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. عباس مصلحی, محمد علی دشتی رحمت‌آبادی, حسین آرمان, "Determination of Optimized Mix Design of Reactive Powder Concrete", Advances in Civil Engineering, Vol 2023, 2023, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
2. حسین آرمان, عبداله هادی وینچه, عارف آرمان, عباس مصلحی, "Revisiting the approximated weight extraction methods in fuzzy analytic hierarchy process", International Journal of Intelligent Systems, Vol 36, 2021, PP.1644-1667
    Status: Unavailable PDF
3. عباس مصلحی, محمد علی دشتی رحمت آبادی, حسین آرمان, "رتبه‌بندي طرح‌هاي اختلاط بتن پودري واکنشي با استفاده از تکنيک‌هاي تصميم‌گيري چند معياره با تاکيد بر سه روش TOPSIS ،SAW و VIKOR", مهندسي سازه و ساخت, Vol 8, 1400, PP.418-439
    Status: Unavailable PDF
4. "بررسي عملكرد وتلندها جهت تصفيه فاضلاب مناطق روستايي", مقاوم سازي و بهسازي صنعت, Vol -, 1392, PP.-
    Status: Unavailable PDF
5. "بررسي اثر استفاده از مواد افزودني در توليد بتن‌هاي بازيافتي", -, Vol -, 1389, PP.-
    Status: Unavailable PDF
6. "بررسي لنگر خمشي در دال‌هاي مدور بتن‌آرمه با بازشو مركزي", -, Vol -, 1383, PP.-
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. شهروز پوستي, , "بررسي مقايسه‌اي رفتار دال‌هاي بتني حبابي (مجوف بادكنكي) با دال‌هاي بتني توپر", دومين كنفرانس ملي يافته‌هاي نوين در مهندسي عمران, دانشگاه آزا اسلامي واحد نجف‌آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
2. مرتضي ايمانيان, , "فناوري‌هاي نوين در صنعتي‌سازي ساختمان", دومين كنفرانس يافته‌هاي نوين در مهندسي عمران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
3. , "بررسي روشهاي اجرايي در مقاوم سازي و بهسازي لرزه‌اي پي‌هاي سطحي", اولين كنفرانس ملي يافته‌هاي نوين در مهندسي عمران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد, 1389
    Status: Unavailable PDF
4. مرتضي آريا, نصرت‌اله صلح‌جويي, , "اثر استفاده از مواد افزودني در توليد بتن‌هاي بازيافتي", دومين كنفرانس مليمهندسي ساخت و توليد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد, 1388
    Status: Unavailable PDF
5. , "معرفي معبد آناهيتا (ناهيد) در كنگاور از منظر سازه", سومين كنفرانس ملي دانشجويي عمران, دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي, 1374
    Status: Unavailable PDF
6. , "بررسي لنگرهاي خمشي در لبه بازشو دال‌هاي مدور بتن‌آرمه", پنجمين كنفرانس ملي دانشجويي عمران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد, 1376
    Status: Unavailable PDF
7. , "ارزيابي لرزه‌اي سازه‌هاي مجاور بر يكديگر بر اثر ضربه", هفته پژوهش, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد, 1387
    Status: Unavailable PDF