سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری دکتراي مهندسي عمران - مهندسي و مديريت ساخت يزد ايران 1401
کارشناسی ارشد مهندسي عمران - سازه نجف‌آباد ايران 1376
کارشناسی مهندسي عمران نجف‌آباد ايران 1373

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه كارداني، مدير گروه كارشناسي، معاون آموزشي دانشكده انشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1380 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 1- تكنولوژي پيشرفته بتن 2- بهينه سازي 3- تکنولوژي پيشرفته ساخت