مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سالار شاهنگی, محمدرضا مرادیان, غضنفر شاهقلیان, "کنترل ولتاژ جبران کننده سنکرون استاتيکي در سيستم قدرت با استفاده از کنترل تطبيقي مسطح", مجله علمي- تخصصي تحقيقات نوين در برق, Vol 9-4, ۱۳۹۹, PP.۱-۹
    Status: Unavailable PDF
2. حمیدرضا اسکندری, محمدرضا مرادیان, "کنترل ترکيبي مستقيم گشتاور موتورهاي القايي با رويکرد افزايش عمر مفيد باتري در وسائل نقليه الکتريکي", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 11-۴۲, ۱۳۹۹, PP.۱-۱۳
    Status: Unavailable PDF
3. حمیدرضا قربانی, محمدرضا مرادیان, محمد بنبوزید, "Optimized Torque Performance of a 7-Phase Outer-Rotor Surface-Mounted Permanent Magnet Synchronous Machine for In-Wheel E-Motorcycle Application", Electronics, Vol ۱۱, 2022, PP.۱-۱۹
    Status: Available PDF
4. حمید قربانی, محمدرضا مرادیان, "Torque pulsation reduction in five‑phase PMASyncRMs", Journal of Power Electronics, Vol 22, 2022, PP.128-137
    Status: Unavailable PDF
5. حمید قربانی, محمدرضا مرادیان, محمد بنبوزید, "On the Optimal Selection of Flux Barrier Reconfiguration for a Five Phase Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Machine for Low Torque Ripple Application", Electronics, Vol ۱۱-۴۱, 2021, PP.۱-۱۵
    Status: Unavailable PDF
6. محمدرضا مرادیان, جعفر سلطانی, محمد بنبوزید, عباس نجار خدابخش, "A Parameter Independent Stator Current Space-Vector Reference Frame-Based Sensorless IPMSM Drive Using Sliding Mode Control", Energies, Vol ۱۴, 2021, PP.۱-۱۳
    Status: Unavailable PDF
7. محمدرضا مرادیان, جعفر سلطانی, غلامرضا عرب مارکده, حسین شاهین زاده, یاسین امارات, "A New Grid-Connected Constant Frequency Three-Phase Induction Generator System under Unbalanced-Voltage Condi-tions", Electronics, Vol 10-8, 2021, PP.2-16
    Status: Unavailable PDF
8. داوود کرمعلیان, محمدرضا مرادیان, صادق حیدری, "مديريت انرژي مصرفي خانگي با استفاده از تاخيردهي سلسله مراتبي لوازم خانگي", Journal Of Electrical Systems, Vol ۱۷-1, 2021, PP.۷۷-۸۹
    Status: Unavailable PDF
9. محمدرضا مرادیان, جعفر سلطانی, عباس نجارخدابخش, غلامرضا عرب مارکده, "Adaptive Torque and Flux Control of Sensorless IPMSM Drive in the Stator Flux Field Oriented Reference Frame", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, Vol 15-1, 2019, PP.205-212
    Status: Unavailable PDF
10. پیمان قنبری مبارکه, محمدرضا مرادیان, "A New Paradigm for Distributed Generation Management Considering the Renewable Energy Uncertainties and Demand Response Resources", International Journal Of Renewable Energy Research, Vol 9-1, 2019, PP.215-225
    Status: Unavailable PDF
11. سید جمال الدین حسینی, محمدرضا مرادیان, حسین شاهین زاده, سیما احمدی, "Optimal Placement of Distributed Generators with Regard to Reliability Assessment using Virus Colony Search Algorithm", International Journal Of Renewable Energy Research, Vol 8-2, 2018, PP.714-723
    Status: Unavailable PDF
12. رضا زمانی شورابی, محمدرضا مرادیان, "An Intelligent Method Based on Model Predictive Torque Control and Optimized ANFIS for Induction Motor Speed Control", Computational Research Progress In Applied Science And Engineering, Vol 4(4), 2018, PP.94-100
    Status: Unavailable PDF
13. محمدرضا مرادیان, جعفر سلطانی, "روش کنترلي جديدي براي ژنراتور القايي سه فاز ايزوله با فرکانس خروجي ثابت و ولتاژ ترمينال قابل تنظيم", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol 26-10, 2016, PP.2074-2086
    Status: Unavailable PDF
14. محمدرضا مرادیان, جعفر سلطانی, "An Isolated Three-phase Induction Generator System with Dual Stator Winding Sets under Unbalanced Load Condition", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol 31-2, 2016, PP.531-539
    Status: Unavailable PDF
15. محمدرضا مرادیان, جعفر سلطانی, "کنترل حالت لغزشي براي يک سيستم توليد برق سه فاز القايي مبتني بر باد با فرکانس ثابت و ولتاژ خروجي قابل تنظيم", Journal of Power Electronics, Vol 16-2, 2016, PP.675-684
    Status: Unavailable PDF
16. محمدرضا مرادیان, عباس نجار خدابخش, شاهرخ شجاعیان, "بارگذاري بهينه نيروگاهها با کمترين هزينه و بيشترين قابليت اطمينان مبتني بر الگوريتم ژنتيک", REVUE ROUMAINE DES SCIENCES TECHNIQUES-SERIE ELECTROTECHNIQUE ET ENERGETIQUE, Vol 59, 2014, PP.25-33
    Status: Unavailable PDF
17. محمدرضا مرادیان, محمد ابراهیمی, محمد دانش, محمد باقر بیات, "تشخيص شکستگي ميله هاي رتور يک موتور القايي به کمک شبکه هاي عصبي", JOURNAL OF POWER ELECTRONICS, Vol 6, 2006, PP.245-252
    Status: Available PDF
18. حمید مقدسی, محمدرضا مرادیان, "بهبود پاسخ ديناميکي ژنراتور القائي دوسو تغذيه در برابر ولتاژ پايين شبکه به کمک سيستم کنترلي مبتني بر حالت لغزش انتگرالي با مرجع توان راکتيو متغيير", نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol ۱۴-۵۵, 1402, PP.۱۳-۲۶
    Status: Unavailable PDF
19. محمدرضا مرادیان, ابوالفضل سلطانی, "يک روش کنترلي جديد در ژنراتور القايي دو سيمپيچه استاتور در حالت اتصال مستقيم به شبکه با هدف جذب حداکثر انرژي باد", نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 9-35, 1397, PP.3-10
    Status: Unavailable PDF
20. عباس نجار خدابخش, محمدرضا مرادیان, لیلا نجار خدابخش, نویدرضا ابجدی, "پايدار سازي رفتار سيستم تعليق الکترومغناطيسي با استفاده از الگوريتم ژنتيک", مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 3, 1391, PP.55-63
    Status: Available PDF
21. عباس نجار خدابخش, محمدرضا مرادیان, بیژن معاونی, "مروري بر سيستم هاي معلق مغناطيسي با تاکيد بر تعليق الکتروديناميکي", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 2, 1390, PP.31-46
    Status: Unavailable PDF
22. محمدرضا مرادیان, خلیل رحیمی, مجید پاکدل, "طراحي يک فيلتر اکتيو موازي سه فاز چهار سيم", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 1, 1389, PP.59-65
    Status: Unavailable PDF
23. محمد ابراهیمی, محمدرضا مرادیان, همایون مشکین کلک, محمد دانش, محمدباقر بیات, "تشخيص بروز شکستگي در ميله هاي رتور موتورهاي القايي با استفاده از شبکه هاي عصبي", دو فصلنامه روش هاي عددي در مهندسي (استقلال), Vol 25-1, 1385, PP.47-61
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. افشین عباسی, محمدرضا مرادیان, , "مدل سازي و بهينه سازي الگوي مناسب جهت بهره برداري از ترکيبات توليدات پراکنده براي تأمين توان مراکز موقت آموزش فني و حرفه اي در مناطق دورافتاده", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. معصومه کوهرنگ, محمدرضا مرادیان, , "مدلسازي ديناميکي موتور سنکرون آهنرباي دائم سطحي داراي خطاي اتصال کوتاه حلقه", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
3. مجتبی ابراهیمی نیا, محمدرضا مرادیان, , "طراحي و بهسازي يک موتور سنکرون آهنرباي دائم سطحي به منظور کاهش ريپل گشتاور با روش آناليز حساسيت بر روي ابعاد هندسي قطبهاي روتور", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و روش هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
4. امیر حسین زیرک, محمدرضا مرادیان, غضنفر شاهقلیان, , "طراحي يک روش کنترل تطبيقي براي بهبود عملکرد جبرانسازهاي استاتيکي شبکۀ قدرت", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و روش هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
5. امیر مسعود معین, محمدرضا مرادیان, , "پيش بيني احتمالاتي کوتاه مدت بار با استفاده از تعميم روش ميانگي نگيري برروي پي شبين يهاي خواهر مبتني بر يادگيري درختي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
6. سالار شاهنگی, محمدرضا مرادیان, غضنفر شاهقلیان, , "طراحي کنترل تطبيقي مسطح در جبرانسازهاي استاتيکي شبکه قدرت", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
7. هادی فلاح, محمدرضا مرادیان, , "کنترل بهينه شارژ و دشارژ خودروهاي برقي در حضور عدم قطعيت با در نظرگرفتن محدودي تهاي سيستم قدرت و هزين ههاي بهره برداري", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
8. رضا زمانی شورابی, محمدرضا مرادیان, , "طراحي کنترل کنندۀ بهبود يافته براي پيشبيني مستقيم گشتاور بر اساس روش کنترل محدود در درايو موتور القايي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و روش هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
9. مهدی حبیبی خوراسگانی, محمدرضا مرادیان, , "طراحي وپياده سازي کنترل کننده مجزاي جريانهاي توان ساز با هدف بهره مندي از حداکثر انرژي باد در يک سيستم ژنراتور القايي ايزوله سه فاز جديد", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. ابوالفضل سلطانی محمدی, محمدرضا مرادیان, مهدی مهدویان, , "بهره گيري از حداکثر انرژي باد در يک ژنراتور القايي سه فاز جديد با دو سيم پيچ ايزوله در استاتور", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
11. محمدرضا مرادیان, محمد بیاتی پوده, سعید اشتهاردیها, , "ميراسازي نوسانات سيستمهاي HVDC/HVAC توسط يک سيستم کنترلي جديد PSS ", International Conference on Control, Automation and Systems, کره جنوبي, 2008
    Status: Available PDF
12. محمد بیاتی پوده, سعید اشتهاردیها, محمدرضا مرادیان, , "An Adaptive Pole Placement Controller on STATCOM with Genetic Algorithm to Improvement Power System Transient Stability ", International Conference on Control, Automation and Systems, کره جنوبي, 2008
    Status: Available PDF
13. محمد بیاتی پوده, سعید اشتهاردیها, سيد علي امامی, محمدرضا مرادیان, , "بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت با بهينه سازي کنترل کننده مبدل DC-DC به کمک الگوريتم هاي ژنتيک و PSO ", International Conference on Control, Automation and Systems, کره جنوبي, 2008
    Status: Available PDF
14. سيد علي امامی, محمد بیاتی پوده, سعید اشتهاردیها, محمدرضا مرادیان, , "کنترل کنندۀ فازي عصبي تطبيقي براي مبدل DC-DC", کنفرانس بين المللي کنترل، اتوماسيون و سيستم ها, کره جنوبي, 2008
    Status: Available PDF