سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک ساخت و توليد صنعتي اصفهان ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک ساخت و توليد صنعتي اصفهان ايران 1386
کارشناسی مهندسي مکانيک ساخت و توليد آزاد نجف آباد ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي مکانيک جامدات و خودرو دانشگاه آزاد نجف آباد 1390 1392
مدير گروه مکانيک ساخت و توليد دانشگاه آزاد نجف آباد 1392 ۱۳۹۴
رئيس دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد ۱۳۹۴ ۱۳۹۷
مدير گل حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1398
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 اتصال مواد در حالت جامد (جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي
2 شکل دهي فلزات (ميکروفرمينگ)
3 مکانيک ماشينکاري
4 مهندسي پزشکي (طراحي تجهيزات و پروتزهاي ارتوپدي)
5 فرايندهاي پيشرفته توليد