جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
نفر اول آزمون دکتري مهندسي برق کنترل در سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۷ دانشکاه آزاد اسلامي