کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
دوره آموزشي کاربرد روشهاي پديدارشناسي درتحقيقات مامايي 1392/11/09 دانشگاه آزاد نجف آباد معاون پژوهش وفناوري دانشگاه آزاد نجف آباد
آشنايي با قوانين وآيين نامه هاي پژوهشي 1388/04/20 دانشگاه آزاد نجف آباد منطقه چهاردانشگاه آزاد اسلامي
کارگاه آموزشي ارزشيابي اندازه گيري وآزمون 1388/04/28 دانشگاه آزاد نجف آباد منطقه چهاردانشگاه آزاد اسلامي
کارگاه آموزشي نحوه ارائه يک سمينارخوب 1388/04/31 دانشگاه آزاد اسلامي منطقه چهاردانشگاه آزاد اسلامي
کارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي توليد وچاپ مقالات علمي درمجلات ISI 1388/11/12 دانشگاه آزاد نجف آباد منطقه چهاردانشگاه آزاد اسلامي
دوره آموزشي بهينه سازي روابط انساني دردانشگاه 1389/05/03 دانشگاه نجف آباد منطقه چهاردانشگاه آزاد اسلامي
دوره آموزشي نحوه نگارش زندگي نامه علمي ومعرفي نامه وتوصيه نامه 1389/05/04 دانشگاه نچف آباد منطقه جهاردانشگاه آزاد
دوره آموزشي برنامه ريزي درسي والگوهاي تدوين طرح درس 1389/05/10 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد منطقه جهاردانشگاه آزاد اسلامي
دوره آموزشي اخلاق حرفه اي 1392/04/16 دانشگاه نجف آباد منطقه جهاردانشگاه آزاد
دوره آموزشي معرفت شناسي 1392/06/13 دانشگاه نجف آباد منطقه چهاردانشگاه آزاد
ميزگرد ونشست تخصصي استادان با موضوع نماز 1394/11/27 دانشگاه نجف آباد دانشگاه نجف آباد
دوره آموزشي چالش هاي فرهنگي فراروي خانواده درجهان اسلام 1395/03/17 دانشگاه نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
کارگاه طراحي سوالات چندگزينه اي (MCQ) 1394/12/01 دانشگاه آزاد نجف آباد معاونت علوم پزشکي
دوره آموزشي آشنايي با نرم افزاررفرنس نويسي End Note 1393/04/07 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
دوره آموزشي آشنايي با تفسيرسوره ملک 1392/06/10 دانشگاه آزاد نجف آباد منطقه چهاردانشگاه آزاد اسلامي
کارگاه آموزشي نماز وسلامت معنوي 1396/10/13 دانشگاه آزاد خميني شهر دانشگاه آزاد خميني شهر
دوره آموزشي آشنايي با اصول طراحي سوالات امتحاني 1395/03/20 دانشگاه آزاد نجف آباد Iaun
شرکت درنشست علم سنجي وآشنايي با ويژگي هاي مقالات ISI 1396/02/11 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
کارگاه آموزشي آشنايي با منابع الکترونيکي وبانک هاي اطلاعاتي Ovid 1395/08/09 دانشگاه آزاد نجف آباد نسيم ايمان
کارگاه آموزشي آشنايي با پدافند غيرعامل ومراقبتهاي اورژانسي درحوادث هسته اي 1394/04/20 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد
کارگاه دانش افزايي استادان با موضوع انديشه سياسي سطح 4(اقتصاد مقاومتي) 1397/07/18 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) نهاد نمايندگي مقام معظم رهبريدر دانشگاههاي آزاد
نشست وميزگرد فرهنگي شيوه هاي دعوت به نماز 1397/11/09 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد امور فرهنگي دانشگاه
دوره آموزشي آشنايي با بخشنامه ها وآيين نامه هاي پزشکي وپرستاري 1396/10/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد برنامه ريزي وامور سرمايه گذاري
نشست هم انديشي استادان با موضوع محيط زيست وسلامت انسان 1396/11/23 دانشگاه اصفهان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبريدانشگاه اصفهان
دورا آموزشي تفسير سوره نور 1397/03/23 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر ارزيابي عملکرد وتوانمند سازي نيروي انساني
دوره آموزشي نحوه نگارش زندگينامه علمي ومعرفي نامه وتوصيه نامهCV 1389/05/04 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
دوره اورژانس زنان ومامايي 1382/06/22 بيمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نجف آباد اداره کل آموزش
دوره آموزشي CPD4 1385/02/24 جمعيت وانجمن علمي مامايي ايران انجمن مامايي ايران
دوره CPD5 1385/02/31 جمعيت وانجمن مامايي ايران انجمن مامايي ايران
نشست وميزگرد فرهنگي شيوه هاي دعوت دانشجويان به نماز 1397/11/08 معاونت فرهنگي معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد نجف آباد
دوره آموزشي روش هاي نوين در ارزشيابي باليني 1397/10/24 بيمارستان شريعتي آموزش پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي تفسير سوره زمر 1398/03/03 دانشگاه آزاد نجف آباد کانون فرهنگي دانشگاه آزاد نجف آباد
دوره آموزشي احياء قلبي ريوي 1397/11/04 دانشگاه آزاد نجف آباد دفتر توانمد سازي ومهارت هاي کاربردي دانشگاه نجف آباد
دوره کلاس هاي آمادگي براي زايمان فيزيولوژيک وايمن 1398/07/25 نظام پزشکي اصفهان انجمن علمي مامايي استان اصفهان
آسيب شناسي فضاي مجازي 1397/06/14 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان دفتر هم انديشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي
سواد رسانه اي 1397/06/14 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان دفتر هم انديشي دانشگا ه هاي آزاد اسلامي
مروري بر عوارض پري ناتال ونوزادي کويد19 1400/01/20 دانشگاه علوم پزشکي تهران-دانشکده پرستاري مامايي گروه مامايي وسلامت باروري


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
اورژانس هاي زنان ومامايي 1382/03/03 بيمارستان فاطمه زهرا(س) نجف آباد اداره کل آموزش