مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, "بررسي انواع روش هاي غير دارويي مؤثربرکاهش اضطراب در زنان باردار گروه کمخطر وپر خطر مطالعه مروري", Internal Medicine Today, Vol 28/3, 1402, PP.300-329
    Status: Unavailable PDF
2. فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, "بررسي انواع روش هاي تن آرامي در بارداري وزايمان", مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد, Vol 29-2, 1400, PP.3462-78
    Status: Unavailable PDF
3. مهشید معینی مهر, اعظم فروغی پور, صبیحه شکرانی, شادی گلی, بهرام سلیمانی, "ارتباط افسردگي حين بارداري وبروزپره اکلامپسي درسه ماهه سوم بارداري", مجله توسعه پژوهش در پرستاري ومامايي, Vol 12-1, 1394, PP.103-110
    Status: Unavailable PDF
4. شادی گلی, مرضیه شایان منش, مهشید معینی مهر, "بررسي انواع درد لگن و کمر در بارداري و ريسک فاکتورهاي موثردرايجاد درد", مجله تحقيقات نظام سلامت, Vol 10-2, 1393, PP.226-234
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهشید معینی مهر, فرزانه رحیمی, , "بررسي تاثير برنامه خود مراقبتي اورم برسطح سلامت جسمي،رواني،اجتماعي زنان دچار سقط:يک کارآزمايي باليني", اولين کنفرانس بين المللي سلامت، بهداشت وآموزش, مازندران, 1402
    Status: Unavailable PDF
2. فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, , "تن آرامي وبارداري وزايمان مقاله مروري", اولين کنفرانس بين المللي سلامت بهداشت وآموزش, مازندران, 1402
    Status: Unavailable PDF
3. مائده ترك زاده, مهشید معيني مهر, , "ترس و استرس ناشي از کرونا و راه هاي مقابله با آن ", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي وحكمراني در جهان پسا كرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. فرزانه رحیمی, فاطمه علیشاهی, مهشید معيني مهر, , "بررسي سلامت روان زنان باردار وشيرده در دوران همه گيري كرونا", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي وحكمراني در جهان پسا كرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
5. فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, , "بررسي رايحه درماني ونقاط فشاري وگياهان دارويي برروند زايمان", سومين کنگره بين المللي سلامت زنان وخانواده, دانشگاه علوم پزشکي تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
6. فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, , "بررسي خطرات وپيامدهاي کرونا ويروس جديد(covid-19) در مادران مبتلا", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا وحکمراني در جهان پسا کرونا, دانشکده پرستاري مامايي- نجف آباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
7. مرضیه بهرامی, فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, فریبا اسلامی, , "بررسي تأثيرگياهان داويي برروندزايمان وپيامدهاي مادري جنيني", اولين کنگره بين المللي پريناتالوژي وهفتمين کنگره سراسري پريناتالوژي ونئوناتالوژي, دانشگاه علوم پزشکي شيراز, 1398
    Status: Unavailable PDF
8. مهشید معینی مهر, فرزانه رحیمی, , "بررسي نقش تغذيه مناسب در دوران بارداري وسلامت جسمي ورواني نوزادان", اولين کنگره بين المللي پريناتالوژي وهفتمين کنگره سراسري پريناتالوژي و نئوناتالوژي, دانشگاه علوم پزشکي شيراز, 1398
    Status: Unavailable PDF
9. فرزانه رحیمی, فریبا اسلامی, مهشید معینی مهر, محمد مهدی کهنگی, , "اعتياد وسلامت جنسي زنان ومردان", همايش ملي ارتقا سلامت زنان, دانشکده پرستاري ومامايي اصفهان, 1398
    Status: Unavailable PDF
10. فرزانه رحیمی, مهشید معینی مهر, فرح فیروزه, , "تأثير نوع زايمان برسلامت نوزادان", کنگره نوزادان ايران, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1397
    Status: Unavailable PDF
11. مهشید معینی مهر, , "تعيين مشخصات ومشکلات بارداري درزنان دجارافسردگي حين بارداري مراجعه کننده به مراکز پره ناتال شهر اصفهان", دومين کتگره علوم سلامت باروري وفرزند آوري, تهران مرکز همايشهاي رازي , 1396
    Status: Unavailable PDF
12. مهشید معینی مهر, زهرا باقرصاد, , "بررسي پيامد حاملگي ناخواسته درزنان آسيب پذير", دومين کنگره بين المللي سلامت باروري وفرزند آوري , مرکزهمايش هاي رازي تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
13. مهشید معینی مهر, , "طب سنتي درپيشگيري ودرمان بيماريهاي کبدي", سمپوزيوم اصلاح سبک زندگي با روشهاي طب سنتي ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
14. شادی گلی, مهشید معینی مهر, فرح فیروزه, , "کاربرد طب سنتي درکنترل علائم سندرم پيش ازقاعدگي", سمپوزيوم اصلاح سبک زندگي با روشهاي طب سنتي ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
15. مريم مقيميان, مهشيد معيني مهر, محمد اكبري, , "توسعه توانبخشي بيماران مبتلا به شكاف لب وكام با 590 برنامه مراقبت پرستاري", كنگره بين المللي شكاف لب وكام, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان, 1395
    Status: Unavailable PDF
16. مهشید معینی مهر, مریم مقیمیان, بهرام سلیمانی, , "بررسي ارتباط افسردگي حين بارداري با مشخصات وعوارض بارداري درزنان مراجعه کننده به مراکز مراقبت‌هاي بارداري شهر اصفهان 89 تا 91", سومين کنفرانس علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي, استانبول, 1395
    Status: Available PDF
17. mahshid moeinimehr, Maryam Moghimian, farah firoozeh, , "Correlation of depression during pregnancy and sociodemographic characteristics inpregnant women attending prenatal care center of isfahan in 2010-201", The 1st International Congress on Reproductive Health and Childbearing, دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايزان, 1395
    Status: Available PDF
18. farah firoozeh, mahshid moeinimehr, , "Breast self-examination practice and its impact on breast cancer early diagnosis", كنگره بين المللي چالش هاي باليني در مامايي زنان و نازايي, دانشگاه شهيد بهشتي تهران, 1394
    Status: Available PDF
19. مهشید معینی مهر, , "پيشگيري ازعوارض قلبي عروقي درديابت با بهبود سبک زندگي ", همايش خودمراقبتي درديابت, دانشکده پرستاري مامايي, 1393
    Status: Unavailable PDF
20. مهشید معینی مهر, , "مقايسه اثردرمان با انسولين وتغييرسبک زندگي درزنان مبتلا به ديابت حاملگي برميزان سزارين وپذيرش نوزاد دربخش هاي مراقبتهاي ويژه", همايش داخلي خودمراقبتي درديابت, دانشکده پرستاري مامايي, 1393
    Status: Unavailable PDF
21. مهشید معینی مهر, , "شيوع اختلال عملکرد جنسي وتاثيراستفاده ازروشهاي پيشگيري ازبارداري دردانشجويان پزشکي آلمان", اولين همايش ملي بهداشت باروري و ناباروري, دانشکده پرستاري مامايي, 1391
    Status: Unavailable PDF
22. مهشید معینی مهر, نوربی بی نیازی, راحیل ساجدی, مولود وکیلی, عاطفه قنبری, , "هيپنوتيزم و زايمان", همايش تازه هاي بالين در پرستاري ومامايي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Unavailable PDF
23. مهشید معینی مهر, , "ارتباط تمايل جنسي قبل ازعمل و کيفيت زندگي پس ازعمل راديکال پروستاتکتومي", اولين همايش ملي بهداشت باروري و ناباروري, دانگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF
24. مهشید معینی مهر, , "کاتاراکت درسالمندي", همايش ارتقا سلامت درسالمندي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1389
    Status: Unavailable PDF
25. مهشید معینی مهر, , "بررسي عفونت هاي اوره آپلاسما اوره آليتيکوم با مايکوپلاسما هومينيس وکيفيت سيمن درمردان نابارور", دوازدهمين کنگره بين المللي زنان وزايمان, مرکز همايشهاي بين المللي امام خميني, 1389
    Status: Available PDF
26. , "", , , 1393
    Status: Unavailable PDF