طرحهای پژوهشی

1. محمدرضا يوسفي مجيد معظمي همايون مهدوي نسب , "طراحي، نصب و راه اندازي يك مجموعه سلول هاي خورشيدي 5 كيلووات متصل به شبكه با قابليت اتصال به سيستم منفصل موجود", تاریخ تصویب طرح :1397/06/20, تاریخ خاتمه :1398/05/27
2. محمدرضا یوسفی مجید دهقانی مجید معظمی , "طراحي درايو و پياده سازي 48 عدد چراغ خياباني 48 وات LED", تاریخ تصویب طرح :1396/08/21, تاریخ خاتمه :1396/10/21
3. مجيد معظمي بهادر فاني حسام بحيرائي , ""طراحي و ساخت دستگاه تست روتين مكانيكي مقره هاي پليمري در سطح توزيع و فوق توزيع"", تاریخ تصویب طرح :1393/09/01, تاریخ خاتمه :1393/09/15