مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. امید شریفیانا, مجید دهقانی, غضنفر شاهقلیان, سیدمحمد مهدی میرطلائی, مسعود جباری, "Electronic Ballast Design for Fluorescent Lamps with High Power Factor", Signal Processing and Renewable Energy, Vol 7, 2023, PP.13-25
    Status: Unavailable PDF
2. امید شریفیانا, مجید دهقانی, غضنفر شاهقلیان, سید محمد مهدی میرطلائی, "Presenting a New High Gain Boost Converter with Inductive Coupling Energy Recovery Snubber for Renewable Energy Systems Simulation Design and Construction", Journal of Solar Energy Research, Vol 8-2, 2023, PP.1417-1436
    Status: Unavailable PDF
3. امید شریفیانا, مجید دهقانی, غضنفر شاهقلیان, سید محمد مهدی میرطلائی, مسعود جباری, "Nonisolated Boost Converter with New Active Snubber Structure and Energy Recovery Capability", Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol 32, 2023, PP.1-27
    Status: Unavailable PDF
4. دنیا طاهری, غضنفر شاهقلیان, سید محمد مهدی میرطلائی, "Analysis, design and implementation of a high step-up multi-port non-isolated converter with coupled inductor and soft switching for photovoltaic applications", IET Generation, Transmission, Vol 16, 2022, PP.3473-3479
    Status: Unavailable PDF
5. جلیل جلیلی, سید محمد مهدی میرطلائی, محمدرضا محمدی, سید بهروز مجیدی, "A ZVS high step-up converter based on an integrated boost-cuk topology", ELECTR ENG, Vol 104, 2022, PP.807-816
    Status: Unavailable PDF
6. محمدرضا محمدی, حسین پیمان, محمد روح الله یزدانی, سید محمد مهدی میرطلائی, "A ZVT Bi-directional Converter with Coupled-Filter-Inductor and Elimination of Input Current Notches", Ieee Transactions On Industrial Electronics , Vol 67-9, 2020, PP.7461 - 7469
    Status: Available PDF
7. قاسم حق شناس, سید محمد مهدی میرطلائی, حامد مرادمند, غضنفر شاهقلیان, "High step up boost fly back converter with soft switching for photovoltaic applications", Journal Of Circuits, Systems, And Computers, Vol 28-1, 2019, PP.1950014-16
    Status: Unavailable PDF
8. صادق حیدری بنی, سید محمد مهدی میرطلائی, اردوان کیانپور, سارا آقابابایی, "Design and improvement of a soft switching high step-up boost converter with voltage multiplier", IET Power Electronics, Vol 10-15, 2017, PP.2163 - 2169
    Status: Available PDF
9. نوید صالحی, سید محمد مهدی میرطلائی, سید حسین میرعنایت, "A high step-up DC–DC soft-switched converter using coupled inductor and switched capacitor", International Journal of Electronics Letters, Vol 6-3, 2017, PP.260-271
    Status: Available PDF
10. سید محمد مهدی میرطلائی, سید حسین صادقی, روزبه معینی, "A Combined Method of Moments and Near Field Measurements for EMI Evaluation of Switched Mode Power Supplies", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, Vol 61, 2014, PP.1811-1818
    Status: Available PDF
11. بابک عبدی, حمید بهرامی, سید محمد مهدی میرطلائی, "Simplified Design and Optimization of Slotless Brushless DC Machine for Micro-Satellites Electro-Mechanical Batteries", JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING , Vol 8, 2013, PP.124-129
    Status: Available PDF
12. سید محمد مهدی میرطلائی, سید حسین صادقی, روزبه معینی, "Modeling the Electric Field Emission of Switch Mode Power Supplies Using Magnetic Near-Field Measurement and Method of Moments", Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol 3, 2013, PP.597-602
    Status: Available PDF
13. سید محمد مهدی میرطلائی, سید حسین صادقی, روزبه معینی, "A Method of Moments Model for Determination of Radiated Magnetic Field from Switch Mode Power Supplies Components using Near Field Measurement Data", APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL, Vol 28, 2013, PP.672-679
    Status: Available PDF
14. سید محمد مهدی میرطلائی, بابک عبدی, کیارش شالودگی, رضا قاسمی, "Design and Optimization of BLDC Generator for Wind Turbine Applications", International Review on Modelling and Simulations, Vol 5, 2012, PP.899-904
    Status: Available PDF
15. بابک عبدی, لیلا یزدان پرست, حسین غلامرضایی, سید محمد مهدی میرطلائی, "Reliability Comparison of MPPT Converter in DCM and CCM Operation", Journal of Energy and Power Engineering, Vol 5, 2011, PP.993-998
    Status: Available PDF
16. لیلا یزدان پرست, بابک عبدی, امیرحسین رنجبر, سید محمد مهدی میرطلائی, "Theoretical Analysis of Rotating Hollow Cylinder’s Vibrations", Energy Procedia, Vol 12, 2011, PP.1023-1031
    Status: Available PDF
17. رضا باقری, جواد مغانی, گئورگ قره پتیان, سید محمد مهدی میرطلائی, "Determination of aggregated load power consumption, under non-sinusoidal supply using an improved load model", Energy Conversion and Management, Vol 50, 2009, PP.1563-1569
    Status: Available PDF
18. جلیل جلیلی, سید محمد مهدی میرطلائی, محمدرضا محمدی, سید بهروز مجیدی, "مبدل سوئيچنگ نرم غيره ايزوله بهره ولتاژ بالا با استفاده از سلف تزويج", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 15-57, 1403, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
19. دنیا طاهری, غضنفر شاهقلیان, سید محمد مهدی میرطلائی, "مدار شارژ سيستم ذخيره‌کننده انرژي مبدل چندورودي با بهره بالا (طراحي، شبيه‌سازي و بررسي آزمايشگاهي)", فناوري هاي نوين مهندسي برق در سيستم انرژي سبز, Vol 2-2, 1402, PP.26-35
    Status: Unavailable PDF
20. جلیل جلیلی, سید محمد مهدی میرطلائی, محمدرضا محمدی, سید بهروز مجیدی, "مبدل کليدزني نرم بهره ولتاژ بالاي با استفاده از خازن سوئيچ‌شونده با ورودي منبع جريان", فناوري هاي نوين مهندسي برق در سيستم انرژي سبز, Vol 2-3, 1402, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
21. جلیل جلیلی, سید محمد مهدی میرطلائی, محمد رضا محمدی, سید بهروز مجیدی, "مبدل کليدزني بهره ولتاژ بالاي ورودي جريان با جريان موثر سلف تزويج کم", مجله علمي- تخصصي تحقيقات نوين در برق, Vol 11-4, 1401, PP.1-7
    Status: Unavailable PDF
22. دنیا طاهری, غضنفر شاهقلیان, سید محمد مهدی میرطلائی, "طراحي يک مبدل چندورودي غيرايزوله با کليدزني نرم و بهره ولتاژ بالا", نشريه علمي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران, Vol 10-2, 1400, PP.75-87
    Status: Unavailable PDF
23. امید شریفیانا نجف آبادی, غضنفر شاهقایان, مجید دهقانی, سید محمد مهدی میرطلائی, مسعود جباری, "ساختار جديد کليدزني نرم در مبدل DC/DC با ضريب بهره ولتاژ بالا و راندمان مناسب در توان انتقالي بالا", نشريه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران, Vol 19-2, 1400, PP.77-89
    Status: Unavailable PDF
24. امید شریفیانا, مجید دهقانی, غضنفر شاهقلیان, سید محمد مهدی میرطلائی, مسعود جباری, "مروري بر ساختار و بهبود پارامترهاي اصلي مبدل‌هاي افزاينده غيرايزوله DC/DC", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 12-47, 1400, PP.1-29
    Status: Unavailable PDF
25. معین شهسواری, سید محمد مهدی میرطلائی, "طراحي و پياده سازي يک مبدل غير ايزوله چند درگاهه با بهره ولتاژ بالا", نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 12-46, 1400, PP.33-48
    Status: Unavailable PDF
26. دنیا طاهری, غضنفر شاهقلیان, سید محمد مهدی میرطلائی, "شبيه سازي رفتار مبدل باک بوست ترکيبي با ولتاژ خروجي مثبت و بررسي ريپل ولتاژ در خروجي", نشريه تحقيقات نوين در برق, Vol 9-3, 1399, PP.1-8
    Status: Unavailable PDF
27. سید محمد مهدی میرطلائی, رسول امانی نافچی, "بسيار افزاينده بوست با سلف کوپل شده و تکنيک ديود-خازن DC-DC مبدل", مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 10-39, 1398, PP.3-12
    Status: Available PDF
28. سید محمد مهدی میرطلائی, راضیه جابری, "بررسي مبدل بوست فلاي بک بهره بالا در کاربرد سيستم هاي خورشيدي", مجله روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 34, 1397, PP.19-28
    Status: Available PDF
29. سید محمد مهدی میرطلائی, گلناز تاجمیر, "طراحي، مدلسازي و ساخت يک مبدل Z-Source بهره بالا براي کاربرد در اتصال منابع انرژي تجديدپذير به شبکه برق", مجله مدلسازي در مهندسي, Vol 16-53, 1397, PP.221-229
    Status: Available PDF
30. صادق حیدری بنی, سید محمد مهدی میرطلائی, "طراحي و بهبود يک مبدل بوست بهره بالا با مدار چند برابر کننده ولتاژ", فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 9-33, 1397, PP.15-24
    Status: Available PDF
31. محسن سلطانی, سید محمد مهدی میرطلائی, "طراحي، شبيه‏ سازي و پياده سازي يک مبدل بوست سه‏ سطحي بهره بالا با سلف کوپل شده و مدار کلمپ پسيو", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 8-32, 1396, PP.3-12
    Status: Available PDF
32. قاسم حق شناس جزی, سید محمد مهدی میرطلائی, "طراحي و ساخت يک مبدل بوست فلاي بک بهره بالا با سوئيچينگ نرم", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 7-28, 1395, PP.15-26
    Status: Available PDF
33. سید محمد مهدی میرطلائی, مهنار محتاج, حمیدرضا کرمی, "طراحي و ساخت يک مبدل ترکيبي بوست سپيک با بهره بالا و کليد زني نرم", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 6-24, 1394, PP.27-34
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. جواد اسکندری کریمی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "تحليل، مدل سازي، شبيه سازي يک مبدل ترکيبي اصلاح ضريب توان با استفاده از سوئيچينگ جريان صفر", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
2. محمد رضا شاهی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "طراحي يک مبدل بسيارکاهنده لايه اي با استفاده ازتکنيک سوئيچ زني در ولتاژ صفر(ZVS)", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, ۱۳۹۷
    Status: Available PDF
3. سید امیر طاهریان, سید محمد مهدی میرطلائی, , "طراحي يک مبدل تک سوئيچه بهره بالا تحت شرايط کليد زني نرم", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
4. جواد کریمی اسکندری, سید محمد مهدی میرطلائی, , "ارائه و ساخت يک مبدل سوئيچينگ نرم براي اصلاح ضريب توان با قابليت افزايش ولتاژ", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
5. صادق حیدری بنی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "مبدل DC -DC سوئيچينگ نرم براي منابع انرژي تجديدپذير با قابليت بهره ولتاژ بالا", کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. صادق حیدری بنی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "مبدل افزاينده سوئيچينگ نرم با بهره ولتاژ بالا", کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازون, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. صادق حیدری بنی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "ارائه يک مبدل افزاينده براي اتصال منابع توليد انرژي هاي تجديد پذير به شبکه برق سراسري", کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. بابک محمدیان, سید محمد مهدی میرطلائی, , "ايجاد شرايط سوئيچينگ نرم در مبدل دو جهته كليدزني در ولتاژ سپيك/زتا با استفاده از يك سوئيچ كمكي", اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نو در مهندسي برق و كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد, 1395
    Status: Available PDF
9. راضیه جابری, سید محمد مهدی میرطلائی, , "بررسي مبدل اينترليود بهره بالا در کاربرد PV", سومين کنفرانس ملي برق و کامپيوتر سيستم هاي توزيع شده و شبکه هاي هوشمند, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان, 1395
    Status: Available PDF
10. راضیه جابری, سید محمد مهدی میرطلائی, , "آناليز مبدل بوست اينترليود رزنانسي تحت شرايط سوئيچينگ نرم", سومين کنفرانس ملي برق و کامپيوتر سيستم هاي توزيع شده و شبکه هاي هوشمند, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان, 1395
    Status: Available PDF
11. محسن سلطانی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "طراحي و شبيه سازي يک مبدل بوست سه سطحي بهره بالا با سلف کوپل شده و خازن", اولين کنفرانس بين المللي چشم اندازهاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر, دانشگاه علم و صنعت ايران, 1395
    Status: Available PDF
12. بابک محمدی, ُسید محمد مهدی میرطلائی, , "ارائه يک مبدل دو جهته کليد زني نرم در ولتاژ صفر", دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پزوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر, موسسه آموزش عالي کسري رامسر, 1395
    Status: Available PDF
13. عطیه فتاحی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "طراحي و ساخت يک مبدل فلاي بک با مدولاسيون پهناي پالس و سوئيچينگ نرم با اسنابر پسيو غيرتلفاتي", هشتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک, دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد, 1395
    Status: Available PDF
14. عطیه فتاحی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "طراحي، تحليل و شبيه سازي يک مبدل فلاي بک با کليد زني نرم", کنفرانس بين المللي مهندسي برق , دانشگاه تهران, 1395
    Status: Available PDF
15. مرضیه کریمی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "طراحي و شبيه سازي سيستم فتوولتائيک و ردياب حداکثر توان در ميکروماهواره ها ", همايش ملي انرژي , دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر, 94
    Status: Available PDF
16. مرضیه کریمی, سید محمد مهدی میرطلائی, , "طراحي و شبيه سازي منبع تغذيه توان ميکروماهواره ها", دومين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران, گرگان, 1394
    Status: Available PDF
17. هادی داداشی, سید محمد مهدی میرطلائی, , " استفاده از مبدل تمام پل شيفت فاز رزونانسي در سيستم هاي انتقال توان بدون سيم القايي", نخستين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم کامپيوتر, تهران, 1394
    Status: Available PDF
18. محمد هادی داداشی, سید محمد مهدی میرطلائی, , " ارائه يک روش نوين در سيستم انتقال توان بدون سيم القايي براي کاربرد درشارژر باطري قلب مصنوعي ", نخستين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم کامپيوتر, تهران, 1394
    Status: Available PDF
19. سید محمد مهدی میرطلائی, مهناز محتاج, , "ارائه مبدل جديد براي کاربردهاي انرژي هاي نو", دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات, تهران, 1394
    Status: Available PDF
20. سید محمد مهدی میرطلائی, مهناز محتاج, , "استفاده از سلف تزويج در افزايش بهره مبدل بوست سپيک", دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات, تهران, 1394
    Status: Available PDF
21. سید محمد مهدی میرطلائی, سید حسین صادقی, روزبه معینی, , "Radiated Emission Determination from Near Field Measurements for EMI Evaluation of Switch Mode Power Supplies Components by Method of Moments", 4th Power Electronics, Drive Systems , Tehran, 2013
    Status: Available PDF