کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
اکوکارديوگرافي سه بعدي 1390/12/26 ايتاليا -
اکوکارديوگرافي 1391/01/23 ايتاليا -
پولمونري هيپرتيشن 1390/01/15 آلمان - مونيخ شرکت Actelion شرکت Actelion
پولمونري هيپرتيشن 1391/02/22 ايرلند شرکت Actelion
پولمونري هيپرتيشن 1391/08/22 ايتاليا دانشگاه Bologna
پولمونري هيپرتيشن 1392/01/23 آلمان - هامبورگ شرکت Actelion
اکوکارديوگرافي سه بعدي 1392/07/30 دبي شرکت فيليپس
اکوکارديوگرافي 1388/07/23 سوئيس شرکت medtronic
اکوکارديوگرافي 3 بعدي 1394/07/03 ايتاليا دانشگاه پادووا
پولمونري هيپرتنشن 1394/12/28 بارسلون اسپانيا اکتليون
3D-Echo and structural Heart Disease 1396/10/02 مرکز اموزش وپژوهش فردوسي Philips /Azad university ,najafabad branch/Isfahan social security organization


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کنفرانس ادواري قلب و عروق 1390/03/17 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
افزايش فشار خون شريان ريوي 1393/02/19 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
برنامه نارسايي قلبي 1392/11/18 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
برنامه تنگي نفس و بارداري 1391/09/17 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
کنفرانس ادواري قلب و عروق 1390/11/25 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
کنفرانس ادواري بيماري هاي داخلي 1390/11/27 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
برنامه تصويربرداري عير تهاجمي در بيماري هاي قلبي و عروقي 1393/01/28 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
برنامه سميناراکو کارديوگرافي و پيشگيري بيماري هاي عروق کرونر قلب 1391/11/10 سالن صدرا و سينا دانشگاه علوم پزشکي شيراز
برنامه اکوکارديوگرافي بيمارستان رضوي 1391/10/07 شهر مشهد دانشگاه علوم پزشکي مشهد
برنامه سمينار اکوکارديوگرافي 1391/04/01 شهر شيراز دانشگاه علوم پزشکي شيراز
برنامه پولمونري هيپرتنشن 1390/09/04 شهر اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
برنامه تصويربرداري غير تهاجمي در بيماري هاي قلب و عروق 1390/01/26 شهر اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان