طرحهای پژوهشی

1. میثم وهابی , "بررسي دلايل شکست و بهينه سازي گيربکس نيروگاه ايرانشهر", تاریخ تصویب طرح :1396/09/20, تاریخ خاتمه :1396/10/15