طرحهای پژوهشی

1. مهدی کریمیان محمدآبادی محمد علی درستکار سیانی فرید شکوهی محسن شنبه اعظم ترکان , "تحليل، طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتنهاي فوق العاده پهن باند فركتال براي كابردهاي مخابرات بيسيم", تاریخ تصویب طرح :1392/10/10, تاریخ خاتمه :1394/11/06
2. مهدی کریمیان محمدآبادی حسین گل محمدی علی اصغر امینی حسین گلذار بهادر فانی محمدآبادی محمد علی طالبی شیخ سرمست , "تعيين هوشمند نواحي بهينه کنترل ولتاژ-توان راکتيو در سيستمهاي قدرت", تاریخ تصویب طرح :1389/09/30, تاریخ خاتمه :1392/04/11