مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهدی کریمیان محمدآبادی, محمد علی درستکار, فرید شکوهی, محسن شنبه, اعظم ترکان, "Ultra-wideband textile antenna with circular polarization for GPS applications and wireless body area networks", Journal of industrial textiles, Vol 46-8, 2017, PP.1684-1697
    Status: Unavailable PDF
2. Mehdi Karimiyan Mohammadabadi, Mohammad Ali Dorostkar, Farid Shokouhi, Mohsen Shanbeh, Azam Torkan, "Super-Wideband Textile Fractal Antenna for Wireless Body Area Networks", Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol 29, 2015, PP.1728-1740
    Status: Unavailable PDF
3. "Optimal Selection of Voltaage Control Areas Using Seeker Algorithm ", Arabian Journal For Science and Engineering, Vol 39, 2013, PP.2997-3004
    Status: Unavailable PDF
4. سید صادق فدایی, "ارزيابي مهندسي شبکه هاي نوري WRN شفاف گسترده با استفاده از مسريابي استاتيکي", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 2, 1390, PP.31-36
    Status: Unavailable PDF
5. محمد هاشم واجد سمیعی, "Impact of Routing Aproaches on Network-Layer and Physical-Layer in Wavelength Routed Optical Networks", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 1, 1389, PP.61-67
    Status: Unavailable PDF
6. پدرام سید افتتاحی, سید امیر محمد خذری, "طراحي، بهينه سازي و ساخت يک فيلتر پهن باند با تشديد کننده هاي چند مودي در ساختار خط نواري سه لايه", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 1, 1389, PP.33-40
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. , "Impact of Routing Strategies on Economic Design of Wavelength-Routed Optical Networks (Considering Protection)", کنفرانسي ملي مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آبادي, 1388
    Status: Unavailable PDF
2. , "Impact of Routing Strategies on Economic Design of Wavelength-Routed Optical Networks", کنفرانسي ملي مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1388
    Status: Unavailable PDF
3. متین آزاد منش, , "A More Secure Authentication Protocol for GSM", کنفرانسي ملي مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1386
    Status: Unavailable PDF
4. مهدی کریمیان محمدآبادی, محمد هاشم واجد سمیعی, , "Static Routing Considering Network-layer and Physical-layer in Wavelength-Routed Optical Networks", , The 9th International Conference on Advanced Communication Technology, Okamoto, Kobe, Japan , 2007
    Status: Unavailable PDF