سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد برق-مخابرات-ميدان دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1384
کارشناسی برق-شبكه هاي انتقال و توزيع دانشگاه صنعتي آب و برق شهيد عباسپور ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه برق-مخابرات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1390
مدير گروه برق-كنترل دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 روشهاي عددي در فوتونيک و طراحي مدارات سيليکون فوتونيک
2 طراحي آنتنهاي مايكرواستريپ
3 طراحي مدارات پسيو مايکروويو