مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمد حسین رضوی دهکردی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, احسان راستی, رضا نصوحی, محمد اکبری, مهدی جهانگیری, "Energy-Economic-Environmental assessment of solar-wind-biomass systems for finding the best areas in Iran: A case study using GIS maps", sustainable energy technologies and assesment, Vol 53, 2022, PP.102652
    Status: Unavailable PDF
2. علي رضايي مياندوآب, سيد امين باقرزاده, امير همايون مقدادي اصفهاني, "Numerical study of the effects of twisted-tape inserts on heat transfer parameters and pressure drop across a tube carrying Graphene Oxide nanofluid: An optimization by implementation of Artificial Neural Network and Genetic Algor", Elsevier Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol 140, 2022, PP.1-11
    Status: Unavailable PDF
3. مهدي هاشمي بني, سبحان امامي, امير همايون مقدادي, عليرضا شيرنشان, رسول كلباسي, "Transient simulation and exergy analysis of a D-type steam boiler with natural circulation during cold start: A case study", Applied Thermal Engineering, Vol 210, 2022, PP.118367
    Status: Unavailable PDF
4. F. Hossein, A.H. Meghdadi Isfahani, M. Davazdah Emam, E. Mohseni, "The effect of excessive penetration of welding on sand erosion pattern due to high speed gas-solid flows in elbows and reducers", Engineering Failure Analysis, Vol 131, 2022, PP.105902
    Status: Unavailable PDF
5. حمید رضا عظیمی, امیر همایون مقدادی, مسعود فرحناکیان, "Investigation of the effect of ultrasonic waves on heat transfer and nanofluid stability of MWCNTs in sono heat exchanger: an experimental study", heat and mass transfer, Vol 58, 2022, PP.467-479
    Status: Unavailable PDF
6. علی حسینیان, حمید کلاهدوزان, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Noise control of a backward-curved centrifugal fan by reducing pressure fluctuations between the impeller and cut-off surface", applied acoustics, Vol 178, 2021, PP.107996
    Status: Unavailable PDF
7. محمدرضا نیک نژادی, مسعود افرند, آرش کریمی پور, امین شهسوار, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Experimental investigation of the hydrothermal aspects of water–Fe3O4 nanofluid inside a twisted tube", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol 143, 2021, PP.801-810
    Status: Unavailable PDF
8. کمال قانی دهکردی, آرش کریمی پور, مسعود افرند, داود طغرایی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Molecular dynamics simulation concerning nanofluid boiling phenomenon affected by the external electric field: Effects of number of nanoparticles thro", Journal of Molecular Liquids, Vol 324, 2021, PP.114775
    Status: Unavailable PDF
9. حميد رضا عظيمي, امير همايون مقدادي اصفهاني, مسعود فرحناكيان, آرش كريمي پور, "Experimental investigation of the effectiveness of ultrasounds on increasing heat transfer coeffcient of heat exchangers", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol 127, 2021, PP.105575
    Status: Unavailable PDF
10. محمد نوري, امير همايون مقدادي اصفهاني, عليرضا شيرنشان, "Efects of Fe 2O3 and Al2O3 nanoparticle‑diesel fuel blends on the combustion, performance and emission characteristics of a diesel engine", Clean Technologies and Environmental Policy, Vol 23, 2021, PP.2265-2284
    Status: Unavailable PDF
11. کمال قانی دهکردی, آرش کریمی پور, مسعود افرند, داوود طغرایی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "The Electric Field and Microchannel Type Efects on H2O/ Fe3O4 Nanofuid Boiling Process: Molecular Dynamics Study", International Journal of Thermophysics, Vol 41, 2020, PP.1-17
    Status: Unavailable PDF
12. وحید تنگستانی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Experimental evaluation of the performance and exhaust emissions of porous medium diesel and Otto engines", International Journal of Environmental Science and Technology, Vol 17, 2020, PP.1463-1474
    Status: Unavailable PDF
13. صادق قطره سامانی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "A New Relaxation Time Model for Lattice Boltzmann Simulation of Nano Couette Flows in Wide Range of Flow Regimes", Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol 12-6, 2019, PP.1781-1790
    Status: Unavailable PDF
14. احمد مرادی, داود طغرایی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, علی حسینیان, "An experimental study on MWCNT– water nanofluids flow and heat transfer in double-pipe heat exchanger using porous media", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol 137-5, 2019, PP.1797–1807
    Status: Available PDF
15. امیر زارعی, آرش کریمی پور, امیر همایون مقدادی اصفهانی, ژی تیان, "Improve the performance of lattice Boltzmann method for a porous nanoscale transient flow by provide a new modified relaxation time equation", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol 535, 2019, PP.122453:1-17
    Status: Unavailable PDF
16. جمال الدین بینانژاد, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "efficiency estimation of Olefin furnaces in order to provide methods for increasing the efficiency", International Journal of Advanced Design and Manufacturing, Vol 12-3, 2019, PP.51-62
    Status: Available PDF
17. علی حسینیان, امیر همایون مقدادی اصفهانی, ابراهیم شیرانی, "Experimental investigation of surface vibration effects on increasing the stability and heat transfer coeffcient of MWCNTs-water nanofluid in a flexib", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol 90, 2018, PP.275-285
    Status: Unavailable PDF
18. علی حسینیان, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Experimental study of heat transfer enhancement due to the surface vibrations in a flexible double pipe heat exchanger", Heat and Mass Transfer, Vol 54-4, 2018, PP.1113-1120
    Status: Available PDF
19. امیر همایون مقدادی اصفهانی, رامین ناصحی, ابراهیم شیرانی, "Mixing enhancement in microchannels using thermo-viscous expansion by oscillating temperature wave", Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, Vol 126, 2018, PP.123-131
    Status: Available PDF
20. رامین رنجبرزاده, امیر همایون مقدادی اصفهانی, محمد حججی, "Experimental investigation of heat transfer and friction coefficient of the water/graphene oxide nanofluid in a pipe containing twisted tape inserts u", Experimental Heat Transfer , Vol 31-5, 2018, PP.373-390
    Status: Unavailable PDF
21. محمد رسول امیدوار, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Simulation and modeling of hydrogen production from glucose biomass model compound via hydro-thermal gasification", Energy Equipment and Systems, Vol 6-2, 2018, PP.211-219
    Status: Available PDF
22. رضا همتیان, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Determination of rarefaction effects on transport properties of nanoscale gas flows using Green–Kubo molecular dynamic simulation", Molecular Simulation, Vol 45-2, 2018, PP.137-146
    Status: Unavailable PDF
23. مرجان مصطفوی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "A New Formulation for Prediction of Permeability of Nano Porous Structures using Lattice Botzmann Method", Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol 10-2, 2017, PP.639-649
    Status: Unavailable PDF
24. امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Parametric Study of Rarefaction Effects on Micro- and Nanoscale Thermal Flows in Porous Structures", JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME, Vol 139, 2017, PP.092601:1-9
    Status: Available PDF
25. رامین رنجبرزاده, امیر همایون مقدادی اصفهانی, مسعود افرند, آرش کریمی پور, محمد حججی, "An experimental study on heat transfer and pressure drop of water/graphene oxide nanofluid in a copper tube under air cross-flow: Applicable as a heat", Applied Thermal Engineering, Vol 125, 2017, PP.69-79
    Status: Available PDF
26. امیر همایون مقدادی اصفهانی, مسعود افرند, "Experiment and Lattice Boltzmann numerical study on nanofluids flow in a micromodel as porous medium", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol 94, 2017, PP.15-21
    Status: Available PDF
27. رامین رنجبرزاده, آرش کریمی پور, مسعود افرند, امیر همایون مقدادی اصفهانی, علیرضا شیرنشان, "Empirical analysis of heat transfer and friction factor of water/graphene oxide nanofluid flow in turbulent regime through an isothermal pipe", Applied Thermal Engineering, Vol 126, 2017, PP.538-547
    Status: Available PDF
28. امير همايون مقدادي اصفهاني, مهدي رييس زاده, سميه يعقوبي كوپايي, مهرداد هنرمند, "Empirical Correlations and an Artificial Neural Network Approach to Estimate Saturated Vapor Pressure of Refrigerants", Physical Chemistry Research, Vol 5-2, 2017, PP.281-292
    Status: Available PDF
29. رامین رنجبرزاده, امیر همایون مقدادی, محمد حججی, "The Analysis of Experimental Process of Production, Stabilizing and Measurement of the Thermal Conductivity Coefficient of Water/Graphene Oxide as", مجله فرآيندهاي نوين در ساخت و توليد, Vol 5-2, 2016, PP.43-53
    Status: Available PDF
30. امیر همایون مقدادی اصفهانی, ایمان تصدیقی, آرش کریمی پور, ابراهیم شیرانی, مسعود افرند, "A joint lattice Boltzmann and molecular dynamics investigation for thermohydraulical simulation of nano flows through porous media", EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS, Vol 55, 2016, PP.15-23
    Status: Available PDF
31. علي رضا يوسف ن‍ژاد, محمد مهدي هيهات, امير همايون مقدادي, "Experimental study of nanofluid effects on heat transfer in closed cycle system in shell and tube heat exchangers at Isfahan power plant", Energy Equipment and Systems, Vol 4-2, 2016, PP.95-109
    Status: Available PDF
32. ابراهیم داردان, مسعود افرند, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Effect of suspending hybrid nano-additives on rheological behavior of engine oil and pumping power", Applied Thermal Engineering, Vol 109, 2016, PP.524-534
    Status: Available PDF
33. امیر همایون مقدادی, محمد مهدی هیهات, "Experimental study of nanofluids flow in a micromodel as porous medium", International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol 9, 2013, PP.77-84
    Status: Available PDF
34. امیر همایون مقدادی اصفهانی, علی سلیمانی, "Thermal Lattice Boltzmann simulation of rarefied gas flows in nanochannels for wide range of Knudsen number", Advanced Materials Research, Vol 403-4, 2012, PP.5313-5317
    Status: Available PDF
35. امیر همایون مقدادی اصفهانی, علی سلیمانی, "Simulation of High Knudsen Number Gas Flows in Nanochannels via the Lattice Boltzmann Method", Advanced Materials Research, Vol 403-4, 2012, PP.5318-5323
    Status: Available PDF
36. امیر همایون مقدادی اصفهانی, علی سلیمانی, "Numerical Study of Flow and Heat Transfer of High Knudsen Number Flow Regimes in Nanochannels Filled with Porous Media", Advanced Materials Research, Vol 403-4, 2012, PP.5324-5329
    Status: Available PDF
37. احمد همایون, امیر همایون مقدادی اصفهانی, ابراهیم شیرانی, محمود اشرفی زاده, "A novel modified lattice Boltzmann Method for simulation of gas flows in wide range of Knudsen number", international communications in heat and mass transfer, Vol 38, 2011, PP.827-832
    Status: Available PDF
38. حسین شکوهمند, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "An improved thermal lattice Boltzmann Model for rarefied gas flows in wide range of Knudsen number", international communications in heat and mass transfer, Vol 38, 2011, PP.1463-1469
    Status: Available PDF
39. حسین شکوهمند, امیر همایون مقدادی اصفهانی, ابراهیم شیرانی, "Friction and heat transfer coefficient in micro channel filled with porous media for wide range of Knudsen number", J. international communications in heat and mass transfer, Vol 37, 2010, PP.890-894
    Status: Available PDF
40. احمد صابونچی, امیر همایون مقدادی, "Significance of heat conduction parameter along the rolling direction in the thermal modeling of hot rolling process", int. J. Iron, Vol 4, 2007, PP.1-7
    Status: Available PDF
41. مهدي هاشمي بني, سبحان امامي, امير همايون مقدادي, عليرضا شيرنشان, رسول كلباسي, "مدل سازي ديناميكي بويلر نوع دي با مدار چرخش طبيعي: مطالعه اي بر روي عملكرد بويلر در حين تغيير بار پله اي", سوخت و احتراق, Vol 15-1, 1401, PP.25-52
    Status: Available PDF
42. فرناز حسینی, امیر همایون مقدادی, محسن دوازده امامی, ابراهیم محسنی هماگرانی, نسیم نجاری, "شبيه سازي کامپيوتري فرسايش زانويي با جوش محيطي در جريان دو فازي گاز-جامد", علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک, Vol 31-2, 1399, PP.141-156
    Status: Available PDF
43. علی حسینیان, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "مطالعه آزمايشگاهي تاثيرات نانو سيال نانو لوله هاي کربني چند ديواره-آب بر انتقال حرارت مبدل حرارتي دو لوله اي با پوسته غير فلزي", نشريه پژوهشي انجمن مهندسي مکانيک ايران, Vol 20-2, 1397, PP.40-53
    Status: Available PDF
44. وحید تنگستانی, امیر همایون مقدادی, بابک مهماندوست, سید عبد الله حسندخت, "بررسي تجربي تأثير استفاده از محيط متخلخل بر آلايندهها و مصرف سوخت در موتور سيکلتها", فصلنامه تحقيقات موتور, Vol 45, 1395, PP.53-62
    Status: Available PDF
45. امیر همایون مقدادی اصفهانی, "بهبود عملکرد روش شبکه بولتزمن به منظور مطالعه عددي جريان گاز در محيطهاي متخلخل نانو مقياس", نشريه پژوهشي مهندسي مکانيک ايران, Vol 18-1, 1395, PP.87-105
    Status: Available PDF
46. حمید تیموری, مسعود افرند, نیما سینا, آرش کریمی پور, امیر همایون مقدادی اصفهانی, "Natural convection of liquid metal in a horizontal cylindrical annulus under radial magnetic field", International journal of applied electromagnetics and mechanics, Vol 49, 1394, PP.453-461
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. حمید رضا عظیمی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, مسعود فرحناکیان, , "مطالعه تجربي اثر اعمال امواج آلتراسونيک بر افزايش انتقال حرارت مبدل حرارتي ", بيست و هشتمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران, تهران, 1399
    Status: Available PDF
2. مهدی اعلامی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, , "بررسي عددي اثر نصب صفحات محافظ بر عملکرد کندانسورهوايي نيروگاه زواره در شرايط وزش باد هاي محيطي", بيست و هفتمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک و هفتمين کنفرانس صنعت نيروگاه هاي حرارتي, تهران, 1398
    Status: Available PDF
3. فرناز حسینی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, محسن دوازده امامی, ابراهیم محسنی, نسیم نجاری, , "شبيه سازي کامپيوتري فرسايش زانويي با جوش محيطي در جريان دو فازي گازجامد", هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره ها, دانشگاه فردوسي مشهد, 1398
    Status: Available PDF
4. محمد جواد خانیان, امیر همایون مقدادی اصفهانی, محمد حججی, میثم رسولی, علی ضامن مقصودی, , "مطالعه عددي پارامترهاي تاثيرگذار بر تشکيل حوضچه ي مذاب در فرآيند جوشکاري الکتروفيوژن لوله هاي پلي اتيلن", هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره ها, دانشگاه فردوسي مشهد, 1398
    Status: Available PDF
5. صادق قطره سامانی, امیر همایون مقدادی اصفهانی, آرش کریمی پور, , "شبيه سٍازي جريان ميکرو و نانو کويت با استفاده از توسعه شبکه بولتزمن", بيست و پنجمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک ايران, دانشگاه تربيت مدرس, 1396
    Status: Available PDF
6. امیر همایون مقدادی, رسول نژادزارعی, سید عبد الله حسندخت, , "بررسي عددي تاثير استفاده از محيط متخلخل در موتور احتراق داخلي جرقهاي", هفدهمين کنفرانس ملي ديناميک شاره ها , دانشگاه صنعتي شاهرود, 1396
    Status: Available PDF
7. روح الله منتظری پور, امیر همایون مقدادی اصفهانی, , "بررسي اثر عدد رينولدز و غلظت نانوذرات Cuo بر تعدادي از خواص مربوط به انتقال حرارت در سيال غير نيوتني (آب CMC( CMC", پانزدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران, دانشگاه تهران, 1393
    Status: Available PDF
8. امیر همایون مقدادی اصفهانی, ایمان تصدیقی, ابراهیم شیرانی, , "مشخصات جريان درون نانو کانال هاي حاوي محيط متخلخل با استفاده از روشهاي شبيه سازي ديناميک مولکولي و شبکه بولتزمن", کنفرانس سراسري مهندسي مکانيک ايران, شيراز, 1392
    Status: Available PDF
9. مهدي هاشمي بني, سبحان امامي, امير همايون مقدادي, عليرضا شيرنشان, رسول كلباسي, , "شبيه سازي ديناميکي بويلر D-Type به منظور بررسي عملکرد بويلر در حين راه اندازي سرد", نهمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران, دانشگاه شيراز, 1400
    Status: Available PDF